Projektledare projekt Gävle-Kringlan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gävle
Bransch: 
Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1
Som Projektledare till nytt dubbelspår på Ostkustbanan, delen Gävle-Kringlan (Bergby) på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. 


Projektledare projekt Gävle-Kringlan

Arbetsuppgifter

Vill du vara med i Gävle-Kringlan, det största och mest komplexa järnvägsprojektet i regionen, delta i samhällsutvecklingen och tackla framtidens utmaningar?

Trafikverket ska bygga fyra mil nytt dubbelspår på Ostkustbanan, från Gävle C till Kringlan (Bergby). Projektet innehåller spännande utmaningar både vad gäller teknik, miljö och genomförande. De nya spåren ut från Gävle C byggs parallellt med Bergslagsbanan med de utmaningar det medför att bygga med pågående väg- och järnvägstrafik. Ett flertal stora broar ska byggas. För att klara av den nya järnvägsanläggningen måste signalställverket för Gävle C bytas ut, vi ska också införa det nya signalsystemet ERTMS.

Vår projektorganisation kommer under det närmaste år att bestå av ca 30 medarbetare, samt uppdragskonsulter med drygt 200 personer engagerade i projektet. Vi är en aktiv beställare och vår inställning är att projektledning, specialister och konsulter tillsammans skapar den smartaste helhetslösningen.

Vi söker nu en Projektledare till ett av delprojekten. Du ansvarar för projektets framdrift samt leder och fördelar arbetet inom projektet. Du har ekonomiskt ansvar för projektets genomförande och följer kontinuerligt upp verksamheten mot uppsatta mål. Det innebär även att du fattar beslut om åtgärder inom projektets ramar samt ansvarar för att krav uppfylls enligt de regelverk som reglerar vår verksamhet. Du bevakar tids-, kostnads- och kvalitetsaspekter och säkerställer att projektet fortskrider i enlighet med uppsatta mål. Ett viktigt bidrag i din roll är att motivera ditt projektteam och skapa en produktiv arbetsmiljö. Vi arbetar i projektledarteam tillsammans med våra interna specialister

I de flesta sammanhang står du i centrum för frågor som berör projektet. En viktig del i arbetet är samråd och kommunikation med berörda intressenter såsom allmänheten och andra myndigheter.

Övrig information

Webbaserade tester och/eller arbetsprov kan komma att användas som en del i urvalet. Dessa skickas i så fall ut via mail eller genomförs på annat sätt efter sista ansökningsdagen. Så håll gärna uppsikt över din mejl vid denna tidpunkt så du inte missar en eventuell inbjudan.

Kvalifikationer

Vem är du?

För att lyckas i rollen som projektledare så präglas ditt ledarskap av att bygga förtroende, klargöra riktningen, leverera resultat och att driva utveckling. Du är kommunikativ vilket innebär att du kan förmedla budskap på ett enkelt sätt och anpassar dig till mottagaren, oavsett om det är en enskild individ eller en större grupp, samtidigt som du är lyhörd. Du har förmågan att lösa problem som uppstår utifrån ett helhetsperspektiv. Du är lösningsorienterad och strukturerad. 

Vi söker dig som


har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt annan relevant utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.

har relevant och aktuell flerårig yrkeserfarenhet från ledning och styrning av anläggningsprojekt inom järnväg och/eller väg.

har yrkeserfarenhet av att ha ekonomiskt ansvar, har ansvarat för en projektbudget.

har lätt för att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.

har yrkeserfarenhet av både projekterings- och byggskede.

har goda kunskaper i entreprenad- och konsultjuridik.

har körkort för personbil.Det är meriterande om du


har flerårig yrkeserfarenhet från att ha arbetat inom järnvägsprojekt i planering/projektering och/eller byggskede.

har yrkeserfarenhet av en ledande befattning i produktion.

har yrkeserfarenhet av att arbeta i en stor och komplex organisation.Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet. Besvara därför alla dessa frågor tydligt och omsorgsfullt, hänvisa aldrig till din cv som svar på dessa frågor.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/ostkustbananadalsbanan-gavle-harnosand-dubbelspar/gavlekringlan-axmar/
Sista ansökningsdag
2021-01-24