Ekonomichef till Länsstyrelsen i Stockholm

Har du ett genuint ledarintresse med erfarenhet av att leda specialister inom offentlig sektor samt arbetat med ekonomi på strategisk nivå? Är du en närvarande och tillgänglig ledare som drivs av att utveckla verksamhet? Då kan du vara vår nya chef för enheten ekonomi och upphandling som är en del av avdelningen för verksamhetsstöd.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län - där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 480 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling. Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Enhetens ansvarsområde

Enheten för ekonomi och upphandling är en av flera enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd. Enheten ansvarar för frågor som rör Länsstyrelsens ekonomi, redovisning, finansiell årsredovisning, tertial- och månadsprognoser, budget, upphandlingar och inköp.

Enhetens uppdrag är att ge hela organisationen ett effektivt stöd inom ekonomi, inköp och upphandling. Stödet ska kännetecknas av ett konsultativt förhållningssätt, vara modernt och skapa förutsättningar för en välfungerande ekonomistyrning som ger möjligheter för kärnverksamheten att vara effektiv, kostnadsmedveten och modern. Enheten för ekonomi och upphandling ansvarar för Länsstyrelsens löpande redovisning och den ekonomiska rapporteringen till Regeringskansliet.

Enheten arbetar både på myndighetsnivå och med den löpande uppföljningen av ekonomin på avdelningarna. Detta innefattar förvaltnings- och sakanslag, avgifter och externa bidrag och att utveckla styrning och rutiner. Inom myndigheten förvaltas ett större antal projekt vilket för enheten innebär en komplexitet i uppdraget.

Enheten ansvarar för att myndighetens inköps- och upphandlingsprocess och genomför årligen ett stort antal upphandlingar.

Enheten för ekonomi och upphandling har 18 medarbetare. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och tar därmed ansvar för hela avdelningens verksamhet och utveckling.

Kvalifikationer

Du ska:

 • ha relevant akademisk examen
 • ha erfarenhet av att som chef leda specialister inom offentlig sektor
 • ha intresse och fallenhet för att leda verksamhet och medarbetare
 • ha erfarenhet av arbete med ekonomi på strategisk nivå och statlig redovisning
 • ha förmåga att skapa och vidmakthålla goda relationer
 • ha erfarenhet av process- och verksamhetsutveckling
 • ha erfarenhet av samverkan
 • ha ett modernt och utvecklingsinriktat ledarskap som skapar en god arbetsmiljö
 • vara en närvarande och tillgänglig ledare
 • vara utvecklingsinriktad och lösningsinriktad
 • ha en strategisk förmåga med förståelse för detaljer
 • ha god pedagogisk och kommunikativ förmåga
 • vara drivande, resultatinriktad och handlingskraftig

Det är meriterande om du:

 • har erfarenhet från annan statlig myndighet
 • har erfarenhet av styrning och redovisning av projekt
 • har erfarenhet från inköp och upphandling
 • har ledarskapsutbildning och/eller arbetsmiljöutbildning för chefer
 • har erfarenhet från ledningsgruppsarbete

Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: 112-2925-2020
Sista ansökningsdag: 2020-02-16

Övrigt
Länsstyrelsen Stockholm tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.

Ansökningsförfarande

Länsstyrelsen samarbetar med Experis i denna rekrytering. Vid frågor kontakta Experis rekryteringskonsulter Katarina Thomasson, 070-231 28 05 alt. katarina.thomasson@se.experis.com eller Anna Arborelius, 072-537 50 11 alt. anna.arborelius@se.experis.com.

Ansökan görs via rekryteringssystemet ReachMee. Ansök HÄR!

Vi tar ej emot ansöknignar via experis hemsida.

Välkommen med din ansökan!