Utvecklingsingenjör till Uppsala Vatten och Avfall

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Utvecklingsingenjör till Uppsala Vatten och Avfall
utvecklingsingenjör till Uppsala Vatten och Avfall

Vill du driva långsiktiga utvecklingsfrågor gällande framtida processutformning av spillvattenhantering? Drivs du av att ligga i framkant och brinner för att leda utveckling och innovation inom spillvatten i en växande stad? Då kanske du är den Uppsala Vatten och Avfall söker till en tjänst som utvecklingsingenjör!

Tjänstens övergripande syfte är att driva långsiktiga utvecklingsfrågor gällande reningsverkens framtida spillvattenbehandling och slamhantering, där innovationsfrågor inom både avloppsreningsverk och avloppshantering i nya stadsdelar ingår. Arbetet omfattar såväl korta som längre utvecklingsprojekt.

Du kommer att vara placerad på planeringsavdelningen som ansvarar för utredningar av en övergripande och långsiktig karaktär såsom vattendomar, dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering på lång sikt, avfallsplanering, VA-planering och har ett samordningsansvar för att förvalta och utveckla strategiskt viktiga modelleringsverktyg inom vattenförsörjning. Avdelningens uppdrag är att koordinera och samverka med stadsbyggnadsförvaltningen, ansvara för övergripande strategiska projekt för bolaget samt för bolagets investeringsportfölj i tidiga skeden. Bolagets expertkompetens inom dagvatten finns på planeringsavdelningen.ansvarsområden.

Du ansvarar för bolagets utvecklingsgrupp inom spillvatten och förväntas driva egna utredningar och förstudier kopplade till spill-, slam- och processvatten. Det är därför viktigt att du håller dig ajour med nya rön och lagar och är väl insatt i pågående forskning och projekt såväl nationellt som internationellt. Arbetet innebär mycket dialog och samarbete internt i bolaget, inom kommunen, och med andra externa parter såsom universitet och lärosäten. Du förväntas även:

• Bevaka och besvara processtekniska frågor kring spillvatten- och slamhantering i kommunala strategiarbeten
• Ingå i relevanta branschråd, intresseorganisationer samt fokusgrupper
• Bereda beslutsunderlag och vara delaktig i systematiskt arbete för att ta fram vägledningar och styrande dokument
• Utveckla nya processlösningar samt ha koll på och utveckla samarbeten med industrisidans spillvattenhantering.


kvalifikationer.

Du som söker har en relevant högskoleutbildning, såsom Civilingenjör i kemiteknik, teknisk fysik, eller miljö- och vattenteknik. Du har troligtvis ca tio års erfarenhet av drift eller utformning av spillvattenrening samt kunskaper i dimensionering av processteg för spillvattenrening.

Det är starkt meriterande om du har en forskarbakgrund, till exempel teknologie doktor eller licentiat i energi och miljöteknik. Vidare ser vi gärna att du har:

• Ledarskapsutbildning alternativt erfarenhet av att leda grupper
• Erfarenhet av innovationsprojekt
• Erfarenhet av arbete som processingenjör och driftansvarig för avloppsreningsverk eller annan typ av reningsverk
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och letar efter dig som har stor samarbetsförmåga och har en förmåga att entusiasmera. Du är troligen en naturlig ledare som har förmågan att se helheten och hålla ordning och reda. Du är självständig och drivande men kan samtidigt anpassa arbetssätt och kommunikation efter arbetsgruppens deltagare. Då kommunikation, både muntlig och skriftlig, är en viktig del i rollen vill vi att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

ansökan.

2019-09-01, urval och intervjuer kan komma att ske löpande. I och med att det är semestertider kan återkoppling dröja längre än vanligt.

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten och Avfall AB med Randstad Engineering. Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Katarina Eken vid frågor gällande tjänsten, katarina.eken@randstad.se eller tel. 072 237 33 87. Sök tjänsten via www.randstad.se senast 2019-09-02.om företaget.

Uppsala Vatten och Avfall har en tydlig inriktning mot hållbara lösningar för infrastrukturen i Uppsala kommun. Som anställd på Uppsala Vatten och Avfall har du möjlighet att påverka invånarna i Uppsala i sitt vardagliga liv. Det är ett kommunalt bolag med drygt 200 medarbetare som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av ett stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Bolaget omsätter ca 500 mkr. Läs mer: www.uppsalavatten.se