Amanuens till Inst. för ABM

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Anställningen som amanuens omfattar 20 procent av heltid i ett år fr.

o.m. 2019–08–01 med möjlighet till förlängning, dock högst sammanlagt 3 år.

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap), masterprogrammet i Digital Humaniora samt utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tiotal lärare och forskare samt sex doktorander.

Arbetsuppgifter: Det huvudsakliga arbetsinnehållet för denna amanuens är att utföra undervisningsadministrativa uppgifter, d.v.s. bistå kursansvariga och kursadministratörer i arbete bland annat med:

- framtagning och distribution av kursmaterial,
- filmning och streaming av föreläsningar,
- övrig administration kring kurser.
- lärarstöd i samband med undervisning

Kvalifikationskrav: För anställning krävs att du är aktivt studerande vid Uppsala universitet. Goda kunskaper i svenska krävs. Eftersom arbetet innebär dagliga kontakter med forskare, lärare och administrativ personal är det viktigt att amanuensen fungerar inom arbetslaget. Anställningen förutsätter god initiativförmåga, stor ansvarskänsla samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper.

Villkor: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap § 10).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 19-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-05-31 med möjlighet till förlängning, dock sammanlagt högst 3 år.

Anställningens omfattning: 20 % av heltid i ett år med möjlighet till förlängning, dock sammanlagt högst 3 år.

Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt Ulrika Kjellman, e-post mailto:Ulrika. Kjellman@abm.uu.se, tel. 018-471 3386. 

 

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2019. UFV-PA 2019/1651

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.