Erfaren bygglovshandläggare med samordnaruppdrag

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Erfaren bygglovshandläggare med samordnaruppdrag

Placering: 
Värnamo
Bransch: 
HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion, har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med ca 34 000 invånare.

Samhällsbyggnadsförvaltningens målsättning är att verka för en hållbar utveckling, skapa en hälsosam livsmiljö samt verka för att hindra och begränsa olyckor för människor, egendom och miljön.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består idag av drygt 140 medarbetare. Vi handlägger frågor som rör miljö, hälsoskydd, bygglov, översikts- och detaljplanering, trafikfrågor, samt mätning och kartproduktion. Räddningstjänsten är även en del av förvaltningen och ansvarar för operativ räddningsinsats samt genomför tillsyn och utredningar.

På plan- och byggavdelningen är vi idag 19 medarbetare, varav 5 som arbetar med bygglovshantering och byggnadstekniska frågor.

Då en av våra bygglovshandläggare, som även har haft samordnaruppdrag över byggenheten, slutat söker vi nu en ersättare


.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du i huvudsak kommer att hantera bygglovsfrågor enligt plan- och bygglagen. Tjänsten innebär även att du har samordnaruppdrag för bygglovsgruppen.

Som bygglovshandläggare hanterar du ansökningar om bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du arbetar i nära samarbete med byggnadsinspektörer, planarkitekter, miljöinspektörer och administrativ personal. Du har ett ansvar för bebyggelsens utformning och för att bevaka de estetiska aspekterna vid byggnation. En viktig del i arbetet är rådgivning och service till allmänhet och företag.

I rollen som samordnare kommer du att jobba nära plan - och byggchefen tillika stadsarkitekt för att utveckla verksamheten. Du kommer ha samordnings- och personalansvar för byggenheten och verka för en effektiv och väl fungerande arbetsgrupp. Ekonomiansvar kommer även fortsättningsvis ligga på Plan- och byggchefen.


Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har arkitektutbildning eller annan lämplig utbildning och har flera års erfarenhet inom yrket. Stor vikt läggs vid att du har goda kunskaper i och vana vid tillämpning av plan- och bygglagen, är serviceinriktad, har god förmåga att uttrycka Dig i tal och skrift på svenska och fattar välgrundade beslut. Du är noggrann, har god samarbetsförmåga samt kunskaper och intresse att förmedla och föra dialog kring gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor. Som samordnare behöver du ha goda ledarskapskunskaper samt förmåga att se till gruppens behov och vilja jobba i nära samarbete med gruppen för att utveckla verksamheten. Du ska klara av hög arbetsbelastning men samtidigt kunna sätta medborgaren i fokus. B-körkort erfordras.


Övrigt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Erfarenhet är meriterande.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande tills platsen är tillsatt