Fastighetstekniker, elektriker

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gotland
Bransch: 
Industri, produktion, Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
2
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands
verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.

Teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning förvaltar regionens byggnadsbestånd som omfattar sjukhus, skolor, förskolor, administrativa lokaler mm. Vår huvudsakliga uppgift är att se till att regionens förvaltningar och externa kunder har ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad.

Fastighetsservice Sjukvård ansvarar för drift-, tillsyn och skötsel av delar av det regionala byggnadsbeståndet som Visby lasarett, Korpen, Kongresshallen med flera.
Enheten utför även kompletteringsarbeten inom bygg-, el-, och VVS-området och andra förvaltningsuppdrag.

Vi söker nu en Fastighetstekniker/Elektriker, yrkesman med auktorisation eller ECY med placering på Korpenområdet.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med drift, tillsyn, skötsel, underhåll och reparationer samt viss nyinstallation av elsystem, styr- och regler-, brandlarm-, larm- och övriga elsystem. Dina arbetsuppgifter kommer att variera från dag till dag och du kommer att jobba med alla möjliga fastighetstekniska uppgifter som förekommer.

Området innefattar tekniskt komplicerade fastighetstekniska anläggningar som ställer höga krav på kvalitet och säkerhet. Detta sköts mot verksamhet med krav på robust fastighetsdrift utan avbrott.

Du har daglig kontakt med både personal och patienter, vilket ställer krav på dig att ha en god social förmåga, vara serviceinriktad och hantera de förekommande arbetsuppgifterna och situationerna på ett professionellt sätt.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker:

• Är van elektriker och yrkesman med auktorisation eller ECY.
• Har dokumenterad erfarenhet av ovan beskrivna eller liknande arbetsuppgifter.
• Har god datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt.
• Behärskar svenska språket mycket väl, både i tal och skrift.
• Har B-körkort.

Vi ser det som meriterande om du har:
• Annan specialkompetens inom fastighetsteknikområdet.
• Reservkraftteknisk kompetens.

Beredskapsarbete kan komma att ingå i tjänsten.

Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför att få din ansökan så snart som möjligt.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Sista ansökningsdag
2021-05-02