Ekonomidirektör till Region Västernorrland

Vill du vara med och leda förändringsarbetet inom Regionen? Är du en orädd ledare som vill leda förändringsarbete? Då kan du vara den vi söker!

Placering: 
Västerbottens län, Sundsvall, Gävle
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Typ av jobb: 
Rekrytering till företag 

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6 500 medarbetare. Tillsammans arbetar

vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete

där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har till uppgift att samordna och utveckla regionens verksamheter. Vi stödjer

kärnverksamheternas processer och ger stöd och kvalitativa underlag till den politiska

förtroendemannaorganisationen och till regiondirektören.

Om uppdraget

Region Västernorrland står inför en organisatorisk förändring därtill utökande av tjänster och medarbetare. Du kommer att bli en viktig nyckelspelare för regionens arbete framåt och du kommer att ges möjlighet att både påverka och utveckla arbetssätt och strukturer med fokus på ekonomiprocessen och uppföljning av verksamhetens resultat. Genom ditt deltagande i det nationella nätverket för regionernas ekonomidirektörer har du möjlighet att bidra till nationell utveckling inom vård och hälsa och regional utveckling.

Ekonomi och Planering är en stabsfunktion inom Regionledningsförvaltningen som innefattar verksamheterna Ekonomi och samordning, Inköp och upphandling. Enheten utgör stödfunktion till regionens verksamheter, ledning och politiska nämnder. Enheten är därför ansvarig för regionens processer för budget, planering, redovisning och uppföljning, liksom ansvaret för upphandlings- och inköpsarbetet.

I rollen som ekonomidirektör kommer du som chef leda en ekonomienhet med 100 medarbetare. Du har ansvar för att leda arbetet i ekonomiprocessen för hela regionen i samarbete med politiker, chefer och medarbetare. Under de närmaste åren kommer fokus att ligga på att utveckla arbetssätt, metoder och strukturer i det ekonomiska arbetet. Här kommer ekonomidirektören vara en viktig nyckelspelare.

Som ekonomidirektör rapporterar du till regiondirektören och stödjer regionledning och politiska nämnder med budget, uppföljning och redovisning av regionens verksamheter. Du leder din verksamhet genom enhetschefer men också genom det verksamhetsnära controllerstödet. Som medlem av regionens ledningsgrupp tar du ansvar för övergripande regionledningsfrågor.

Din bakgrund

För att lyckas i rollen och kunna bidra utifrån det ekonomiska perspektivet ser vi att du har akademisk utbildning med ekonomisk inriktning samt mycket god kunskap och erfarenhet inom ekonomistyrning. För att leda området på ett framgångsrikt sätt vill vi att du har flerårig chefs- och ledarerfarenhet och gärna gedigen erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete. Har du kunskap om fastighetsverksamhet och upphandling är det meriterande. Tidigare erfarenhet inom offentlig verksamhet samt arbete i politiskt styrd organisation tror vi underlättar ditt arbete inledningsvis då du verkar i många forum tillsammans med våra politiker. Har du inte denna erfarenhet hjälper vi dig givetvis att lyckas i rollen.

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen

Du arbetar på ett strukturerat och planerat sätt där du håller uppsatta tidsramar. I rollen krävs att du kan väga samman komplex information, prioritera vad som behöver göras av den och sedan se till att det genomförs. Du har förmåga att se vad som behöver utvecklas och arbetar med att ständigt förbättra och utveckla processer och arbetssätt. Genom dialog och samarbete når du mål och är lyhörd för andras åsikter.

Chefer i region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.

Körkort krävs. Resor i tjänsten förekommer i en viss omfattning.

Om oss

Region Västernorrland vill vara en plats där fler väljer att stanna och dit fler väljer att flytta till. Invånare ska ha god tillgång till regionens verksamheter, som ska bedrivas kostnadseffektivt, i teknisk framkant och med hög kvalitet. Detta kan klaras genom ett ständigt förbättringsarbete, tillitsbaserad styrning och uppföljning av verksamheterna. Liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland. Inriktningen är att åstadkomma en jämlik fördelning av resurser utifrån behov, delaktiga medarbetare, framgångsrika verksamheter och en ekonomi i balans över tid.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet tidsbegränsat på 4 år och möjlighet till förlängning, med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Executive ytterligare upplysningar kontakta Alexandra Köhn epost: alexandra.kohn@se.experis.com telefon: 070 287 39 30 eller Mats Andersson mats.andersson@se.experis.com telefon: 070 854 30 42

Vid intresse, vänligen sänd din CV med intresseanmälan till snarast dock senast 12/8-2020

Regionens kontaktuppgifter

Anders Sylvan

Tf. regiondirektör

072-452 61 35

E-post: anders.sylvan@rvn.se