GIS-samordnare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Växjö
Bransch: 
Industri, produktion
Antal tjänster: 
1
Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommuner, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att statens värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande och tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet. Med fokus på dem vi är till för. Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt. Tillsammans med andra.

Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Tjänsten ingår i miljöstrategiska enheten som är en av fem enheter på Länsstyrelsens miljöavdelning. Miljöstrategiska enheten består av 10 personer som bland annat samordnar Länsstyrelsens uppdrag inom miljömålsarbetet, klimatanpassning, friluftsliv, grön infrastruktur, klimat- och energi, miljöövervakning och miljöledningsarbete. Enheten har ett tydligt utvecklings- och processinriktat arbetssätt som även innefattar nationella och EU-finansierade projekt.

ARBETSUPPGIFTER
En viktig del av Länsstyrelsens arbete är att ta fram och förmedla regionala planeringsunderlag, t.ex. geografiska dataanalyser och kartbilder. Detta är ett område som vi vill utveckla och det ingår i tjänsten att bidra till detta utvecklingsarbete.

Tjänstens primära arbetsuppgifter är att:

• Bygga upp och underhålla strukturer för geodata, utifrån länsstyrelsernas GIS-policy.

• Bidra med GIS-kompetens och GIS-analyser i projekt och regeringsuppdrag, t.ex. grön in-frastruktur, vattenverksamhet, samhällsplanering, natur- och kulturmiljövård, klimatan-passning.

• Visualisera och illustrera regionala dataunderlag och analyser.
Stödja medarbetare i en ökad användning av nya kommunikativa verktyg.

• Samordna insatser för aktualisering och kvalitetssäkring av planeringsunderlag.

Arbetsuppgifterna utförs till viss del självständigt, men arbetet riktar sig till hela myndigheten och merparten sker i nära samarbete med medarbetare vid andra enheter och avdelningar. Ett stöd i arbetet är länsstyrelsernas nätverk för GIS-samordnare. Det finns också goda möjligheter till personlig utveckling inom länsstyrelsegemensamma GIS-projekt.

KVALIFIKATIONER
Du har en högskoleutbildning med GIS-inriktning alternativt dokumenterad flerårig erfa-renhet som motsvarar detta.

Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ESRIs produktfamilj, ArcMap och ArcGIS-pro. Arbete med ArcGIS-Portal och Storymaps är meriterande erfarenheter.

Dokumenterad erfarenhet av Geodatakatalog, Planeringskatalog, SDE, förvalta och utveckla geodata och/eller GIS-analyser är meriterande.

Du behöver vara tekniskt intresserad, utvecklingsinriktad och intresserad av att förstå läns-styrelsens verksamheter. Du behöver även ha en god samarbetsförmåga, kunna förklara tekniska aspekter på ett enkelt sätt och vara analytiskt inriktad.

Arbetsuppgifterna ställer höga krav på att kunna utrycka sig i tal och skrift på svenska.

Vi ser gärna manliga sökande.

ÖVRIGT
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan tillsättning.
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.