Välkommen på informationsmöte hos Manpower Matchning i HÖRBY

Tid:Tisdag 14/11 kl.13.00 Plats: Vallgatan 6a, Hörby. Alla kan vi behöva lite hjälp någon gång. Manpower Matchning är marknadsledande och Sveriges största leverantör inom Stöd och Matchning.VÄLKOMNA!

Placering: 
Skåne län, Hörby, Höör, Eslöv, Sjöbo, Kävlinge, Lund
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, IT, data, Kontor, Administration, Inköp, Transport, Logistik, Kundtjänstarbeten, Försäljning, marknad, reklam, Teknik, Naturvetenskap, Hälso-,Sjukvård, Omsorg, Service, Handel, Butik, Pedagogiska arbeten, Bygg, Anläggning, Kultur, Media, Industri, produktion, Inköp, logistik, HR, juridik, Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1

 

Är du arbetssökande, inskriven på Arbetsförmedlingen och inte redan deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program, kan du vara berättigad till tjänsten Stöd och Matchning. Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som gör bedömningen utifrån ditt individuella läge för att se om du är berättigad tjänsten Stöd & Matchning.

Besök oss på vårt informationsmöte och bilda dig en ordentlig uppfattning om vad Stöd och Matchning hos oss på Manpower Matchning kan göra för dig.

Vårt program utgår från dina specifika behov och förutsättningar. Du som deltar får en personlig handledare som känner till arbetsmarknaden i din region och som har kunskaper inom ditt kompetensområde. Tillsammans jobbar vi praktiskt, framtidsinriktat och lösningsorienterat för att du ska hitta en ny anställning. Det är du och din handledare som har det delade ansvaret att du kommer framåt i processen.

Programmet bygger på Manpowers avtal med Arbetsförmedlingen och omfattar stöd upp till 3 månader med möjlighet till 3 månaders förlängning. Programmet är uppbyggt enligt en tydlig struktur och metodik. Den personliga planeringen vi gemensamt sätter samman vid första mötet styr ditt fortsatta program.

I vårt Stöd & Matchningsprogram erbjuder vi:
- En personlig handledare med kontakter på arbetsmarknaden
- Manpowers erfarenheter av rekryteringar och jobbsökarprocesser
- Individuella möten varje vecka som utgår från din personliga planering och leder dig framåt i ditt arbetssökande
- Gruppaktiviteter som ger kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut, var och hur du hittar möjligheterna till en ny anställning.


Hur går jag tillväga?
Besök oss på Vallgatan 6a tisdag 14 november kl.13.00 i Hörby, informationsmötet tar ca.1 timme, ingen föranmälan krävs. Det hjälper däremot om du har registrerat ditt cv på www.manpower.se.
Om du vill kan du ta med ditt CV för direkt feedback!

Drick en kopp kaffe, träffa oss och få information om vad vi erbjuder. Tror du att vårt Stöd & Matchningsprogram kan stärka dig på vägen mot ditt nya jobb, kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen och meddela att du önskar få stöd av Manpower Matchning i ditt jobbsökande. Observera att det är Arbetsförmedlingen som fattar beslutet och som gör bedömningen om du är berättigad eller ej.


Kontaktperson
Har du frågor om informationsmötet eller programmet på Manpower Matchning är du välkommen att kontakta: ulrika.jigman@manpower.se