Speciallärare till Eddaskolan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Sigtuna
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Sigtuna. Du kanske tänker på den pittoreska staden vid Mälaren, den internationella mötesplatsen och handelsstaden med tusenåriga anor? Det är sant. Men idag är Sigtuna kommun så mycket mer. Här finns Märsta, Valsta, Rosersberg, Arlanda och en levande landsbygd. Än idag är Sigtuna en plats som välkomnar det internationella och mångkulturella. För vi vet att olikheter berikar. Hos oss möts människor, tankar, idéer, kulturer och företag. Hos oss möts dåtid och framtid, natur och stad, Sverige och världen. Varje år passerar många miljoner människor Sigtuna kommun via landets största flygplats. Men snarare än en plats att resa ifrån är det här en plats att komma hem till. Välkommen till Sigtuna kommun.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola.
Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan.

Eddaskolan är till hösten 2020 en F-6-skola med ca 335 elever med ursprung från världens alla hörn. Skolan är indelad i 3 arbetslag och är belägen med bra kommunikationer i Valstaområdet i Märsta, Sigtuna kommun.
VI arbetar med fokus på bedömning för lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitalisering. Vi tror på det kollegiala lärandet och är övertygade om att det höjer kvaliteten på undervisningen. På Eddaskolan kommer du få kollegor som är kompetenta, engagerade och som alltid har eleverna i fokus.

Vår vision är: " Tillsammans skapar vi en atmosfär, där vi lär av varandra. Till Eddaskolan kliver elever in från olika delar av världen. Ut kliver samhällsmedborgare med öppna sinnen och tilltro till den egna förmågan."


ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag som lärare med specialpedagogisk kompetens är att säkerställa att samtliga elever på skolan i slutet av åk 6 når betyget godkänt i alla ämnen.

Du har ett särskilt ansvar att utveckla din egen och kollegors undervisning gällande ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Du finns närvarande i elevers lärandesituationer i klassrummet, som stöd och i enskild undervisning för elever gällande läs- och skrivutveckling eller matematiska färdigheter.

I ditt arbete ingår det att med regelbundenhet följa upp elevernas kunskapsutveckling utifrån kommunens screeningplan som är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du arbetar nära rektor, ordinarie lärare, ingår i elevhälsan samt samverkar med vårdnadshavare i synnerhet vid uppföljning av extra anpassningar eller åtgärdsprogram som upprättas för elever i behov av utökat stöd gällande läsa, skriva och räkna.

Du är en viktig del av skolans utvecklingsarbete när det gäller att utveckla undervisningen där det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet är centralt där digitala verktyg fungerar som stöd för elever.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad speciallärare gärna med behörighet i svenska som andraspråk.

Utöver god ämneskompetens har du en god analytisk förmåga där du kan kartlägga och förstå elever för att kunna utforma anpassningar och vidta åtgärder som gynnar elevers lärande.

Du har god kännedom och förståelse om hur elever utvecklas och lär sig på olika sätt. Du har lätt för att samarbeta med andra där dina medspelare är lärare, elevhälsa och skolledning.

Som person är du trygg och stabil, med god självinsikt och en positiv inställning. Du har god samarbetsförmåga och tror på ett relationellt arbetssätt. Du är kommunikativ och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.


ÖVRIGT
Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Läs gärna mer om våra förmåner:
https://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-kommun/lediga-jobb/Formaner-for-dig-som-anstalld-i-Sigtuna-kommun/

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.