Plan- och byggchef till Vingåkers kommun

I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer till närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden. www.vingaker.se

Placering: 
Vingåker, Örebro, Eskilstuna
Bransch: 
Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Om arbetsplatsen

Vingåker har det mindre samhällets alla fördelar och det är nära mellan kommunen, invånarna, företagarna och föreningslivet. Även inom organisationen är det nära mellan tjänstemän och den politiska ledningen, vilket gör det enkelt att se helheten och fatta beslut utifrån den. På 1-1,5 timme når man 7 av de 20 största städerna i Sverige, vilket underlättar samverkan. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, med bra anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. En viktig grund i vårt arbete är våra värdeord våga, ansvar, respekt och stolt. Varmt välkommen till oss!

Beskrivning

Område samhällsbyggnad har en central roll för kommunens hållbara tillväxt och utveckling. Samhällsbyggnad leds av en områdeschef och är indelad i fyra olika enheter; Plan och bygg, Miljö, Tekniska samt Mat- och måltider. Plan- och byggenheten ansvarar bland annat för planeringsfrågor, trafikfrågor, bygglov och bostadsanpassningsbidrag.

Som chef för Plan- och byggenheten leder, fördelar och utvecklar du arbetet inom verksamheten och har en viktig nyckelroll i kommunens strategiska utvecklingsarbete. Vi erbjuder en möjlighet att bygga upp en ny organisation på plan- och byggenheten. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Din roll blir att säkerställa arbetsstrukturer, resursplanering och prioriteringar inom verksamheten samt att ansvara för kvalitet och uppföljning En viktig del i arbetet är att inspirera, stötta och motivera dina medarbetare.

I dina arbetsuppgifter ingår att upprätta ett gott samarbete med medborgare, politiker och företagare. Du har även en viktig roll i samverkan med kommunens övriga sektorer och andra externa aktörer. Det är viktigt att du har förmåga att lyfta blicken och se till helheten och kommuninnevånarens bästa.

Som enhetschef är du föredragande i Samhällsbyggnadsnämnden och handlägger bygglovs- och planärenden. Du ingår i ledningsgruppen för område samhällsbyggnad.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig utbildning så som lantmätare, arkitekt, byggingenjör eller samhällsplanerare.

Vi vill att du har god kunskap om och erfarenhet av bygglovshantering och samhällsplanering. Det är meriterande om du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation, haft personalansvar och arbetat med planeringsfrågor i en ledande befattning.

Som person är du en tillgänglig och närvarande chef som arbetar för att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna utvecklas och växa genom att ta tillvara deras kunskap och kreativitet. Som ledare är du coachande, modig, tydlig och har helhetssyn. Du är strukturerad samt har förmåga att inspirera och entusiasmera andra. Din roll innebär att du kan jobba resultatinriktat, att du ser möjligheter och är förändringsbenägen.

Du har god samverkansförmåga och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du brinner för att jobba brett och sätter en stolthet i att leverera kvalificerade utredningar/beslutsunderlag baserade på korrekta avvägningar och prioriteringar där du vägt ihop komplex information och olika hänsynstaganden.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

B-körkort är ett krav.

Kontaktperson

I denna rekrytering samarbetar Vingåkers kommun med Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marie Gutke på 070-377 54 27 alternativt marie.gutke@se.experis.com.

Välkommen med din ansökan!