Klinisk lärare till VO ortopedi i Malmö

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) ortopedi vid Skånes universitetssjukvård (Sus) består av cirka 560 medarbetare och är en av Sveriges största ortopedverksamheter. Vi har ett betydande internationellt anseende vilket medlemskapet i organisationen ISOC styrker. ISOC är en sammanslutning av de 18 högst ansedda ortopedenheterna i världen, där VO ortopedi ingår som enda enheten i Skandinavien.

Inom Sus bedriver VO ortopedi en mycket omfattande verksamhet. Vi utför till exempel 85 000 besök inom öppenvården, 6 700 vårdtillfällen fördelade på cirka 130 vårdplatser i slutenvården samt 11 000 operationer som utförs på fyra olika operationsavdelningar.

ARBETSUPPGIFTER
På Sus finns en klinisk-lärarparmodell etablerad för att, i samverkan mellan verksamhet och universitet, bidra till en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är attraktiv och av hög kvalitet för den studerande, medarbetaren och verksamheten.

Genom samverkan mellan verksamhet och lärosätet finns också en strävan att stärka forskningsanknytningen under VFU. Gemensamt är de uppgifter och ansvar som är avtalat i ramavtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Region Skåne. Detta är en övergripande beskrivning av uppdraget utifrån avtal och överenskommelser och gäller kliniska lärare som verkar inom såväl grund- som avancerad nivå.

Som klinisk lärare ska du;
-skapa möjligheter för effektiv VFU med hög kvalitet
-utveckla och kompetensstärka handledarskapet och handledning utifrån att lära i samarbete (collaborative learning) och alternativa vårdformer
-främja kvalitets- och verksamhetsutveckling genom samverkan mellan klinisk verksamhet och lärosäte
-stimulera och utveckla förutsättningar för lärandet i organisationen.

Som Klinisk lärare
- har du ett pedagogiskt uppdrag med avsatt tid mot ett eller flera verksamhetsområden
-utvecklar och stärker handledarskapet
-initierar och driver pedagogisk utveckling samt implementerar nya modeller för lärande
-medverkar aktivt till utvecklingen av en evidensbaserad praxis och en transparens mellan teori, praktik, forskning och klinisk verksamhet
-har ett övergripande ansvar för upplägg, struktur, genomförande och utvärdering av VFU enligt gällande kursplan och kvalitetskrav i Region Skåne.

Förutom det pedagogiska uppdraget kopplat till lärosätena ingår att arbete med klinikövergripande utbildningsinsatser inom det ortopediska omvårdnadsområdet. Att vara ett stöd till enhetscheferna i introduktionen av nya sjuksköterskor och att delta i kompetensutvecklingen av sjuksköterskor och undersköterskor inom verksamhetsområdet.
Detta arbete sker i nära samarbete med kollega som har uppdraget som kliniska lärare i Lund.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har minst magisterexamen och gärna handledarkompetens. Vid bedömd klinisk pedagogisk förmåga men icke magisterkompetens ska magister påbörjas inom 2 år.

Vi söker dig som är en drivande och positiv person med stor pedagogisk och kommunikativ förmåga. Samarbetsförmåga och lyhördhet är viktiga egenskaper liksom förmåga till att arbeta i team med ett öppet sinne och stor flexibilitet. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.