HR-specialist

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borås
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Högskolan i Borås har cirka 13 000 studenter och drygt 750 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås

Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.

På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion.Högskolans stöd till utbildning, forskning och till ledningsfunktioner finns samlat i enheten Verksamhetsstöd.

Avdelningen HR:s mål är att skapa och utveckla hållbara HR-processer för att stärka högskolans roll som attraktiv arbetsgivare med hållbara miljöer och som ger ett mervärde för såväl personal som studenter.

Vi är på avdelningen elva medarbetare med olika uppdrag. HR-avdelningen är en professionell part till högskolans alla verksamheter och vi utvecklar ständigt våra HR-processer där vi också är rådgivande och bollplank till ledningsfunktioner. Våra huvudprocesser är främst rekrytering, kompetensförsörjning, löner och lönebildning,  arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Vidade ska vårt interna arbetssätt på HR-avdelningen präglas av förtroendefulla relationer, tillit och öppen kommunikation.

Vi söker nu en HR-specialist till HR-avdelningen som tillsammans med oss vill fortsätta driva, utveckla och stärka HR:s roll och våra HR-processer.

Arbetsbeskrivning
I uppdraget som HR-specialist har du både en generalist- och specialistroll. I generalistrollen ligger att ge råd och stöd i ett nära samarbete med chefer inom ett specifikt område.

Områden som generalistrollen täcker är:


• Rekrytering/kompetensförsörjning: Du ska vara konsultativ och rådgivande till chefer inom rekrytering med arbetsuppgifter som t.ex. framtagande av kravprofil, delta vid intervjuer samt vara rådgivande inom regelverk och processer kopplade till olika rekryteringsförfaranden.


• Arbetsrätt och avtal: Du ska vara behjälplig i avtalstolkningar samt rådgivande inom arbetsrätt.


• Arbetsmiljö/lika villkor/jämställdhet: Du stödjer och är rådgivande till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet, rehabiliteringsarbetet m.m.


• Lönebildning: Du har dialog med chefer gällande lönesättning vid rekrytering, befordran m.m. samt är rådgivande i löneöversynsarbetet


• Samverkan: Du är rådgivande till chefer gällande frågor som ska förhandlas eller informeras om till fackliga parter.

Rollen som specialist innebär att arbeta strategiskt och utarbeta regler och riktlinjer samt att aktivt delta i implementeringen av dessa i organisationen.  Varje HR-specialist har att driva och vidareutveckla policys, processer och rutiner samt  föredra och genomföra utbildning inom specifikt HR-område.

För denna anställning är specialistområdet rekrytering. Det innebär att du som HR-specialist kommer att ansvara för att uppdatera och ta fram rutiner och riktlinjer för rekrytering och befordran.


Kvalifikationer
För detaljerad information om de kvalifikationer som krävs för anställningen, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA 2020/244

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av HR-chef Marie Granberg Klasson via telefon 033-435 4313 eller via mail marie.granberg_klasson@hb.se. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST, Susanne Håkansson, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Ansökan
Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. 

Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:


• Personligt brev
• CV med referensuppgifter och löneanspråk
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. 

Välkommen med din ansökan senast 2020-10-23.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.