Grundlärare i fritidshem till Holmaskolan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


Då Holma är en spännande mötesplats för många olika kulturer och modersmål, kommer du med din positiva grundsyn och ditt öppna bemötande att trivas hos oss. Språkutveckling har en stor betydelse och en given roll i allt vårt arbete. Vi är en skola som arbetar upplevelsebaserat. Skolan är också en av Malmös övningsskolor och har därigenom ett utökat samarbete med Malmö högskola kring studenter.
Du bedriver en modern och kreativ verksamhet i skolan och i fritidshemsverksamheten och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bl.a. att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolan styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för att skapa en hög kvalité för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas. Vårt fokus tar avstamp i eleverna. Därför ser vi det som naturligt att ge utrymme för din professionella utveckling.


ARBETSUPPGIFTER
Till Holmaskolan söker vi nu en engagerad grundlärare i fritidshem. I ditt uppdrag ingår bl.a. att tillsammans med kollegor utveckla och driva pedagogiskt arbete i vår fritidsverksamhet.
Under skoltid samverkar grundläraren med skolan. I uppdraget kan undervisning i ett eller flera ämnen i skolan ingå.


KVALIFIKATIONER
Lärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i fritidshem eller fritidspedagogexamen och legitimation för undervisning i fritidshem.
Erfarenhet av arbete som grundskollärare i fritidshem alternativt fritidspedagog är meriterande.
God insikt och kunskap i skolans styrdokument och förmåga att tillämpa dem i det dagliga arbetet. God didaktisk och pedagogisk förmåga. Förmåga att leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Förmåga att utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning. God vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktygÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.