Naturvårdsverkets utvärderingsenhet söker erfaren utvärderare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Östersund
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Vi söker dig som är intresserad av att genomföra och utveckla utvärdering av miljöarbetet i samhället.


Utvärderingsenheten hör till Miljöanalysavdelningen som tar fram kunskap som behövs i miljöarbetet genom att samla in, analysera och sammanställa information om hur miljön mår och hur miljöarbetet går samt driver arbetet för smidig digital tillgänglighet till miljöinformation. Enheten arbetar med samhällsvetenskaplig utvärdering, framtidsstudier och analys. I uppdraget ingår att samordna den årliga uppföljningen av miljömålen samt uppföljning av mål för friluftsliv och hållbarhet. Enheten består av utvärderare, framtidsanalytiker och funktionen för samordning av miljömålsuppföljning. Vi finns både i Östersund och Stockholm.


Vi är en arbetsplats som erbjuder dig samarbetsinriktade kollegor och utvecklande arbetsuppgifter i vårt uppdrag att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.


Dina arbetsuppgifter
Du kommer att tillsammans med dina utvärderarkollegor genomföra samhällsvetenskaplig utvärdering. Det innebär att utifrån ett teoretiskt ramverk samla in data med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer samt att gemensamt analysera materialet och formulera utvärderingsrapporten. Utöver detta ger du som utvärderare metodstöd till andra delar av Naturvårdsverket. Det kan röra sig om att formulera frågeställningar inför upphandling av utvärdering eller på annat sätt stärka utvärdering inom Naturvårdsverket. De utvärderingar som tas fram ligger till grund för att utveckla miljöarbetet och den verksamhet som utvärderas. Utvärderaren arbetar i en grupp tillsammans med fem andra utvärderare. Dina arbetsområden beror till viss del på dina erfarenheter och hur de passar in i gruppen.


Din kompetens
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen inom samhällsvetenskap, humaniora eller annat relevant ämnesområde. Du har erfarenhet av att genomföra utvärderingar utifrån ett flertal metoder och angreppssätt (teorier, verksamhetslogik, datainsamling, analys). Du har erfarenhet av att planera, leda och genomföra uppdrag/projekt. Du ska kunna uttrycka dig väl i skrift på svenska då en betydande del av arbetet är att ta fram skriftliga dokument.


Du har god förmåga att:
förstå och analysera komplexa frågor och problem och utifrån expertkunskap kunna se och agera i helheten.
på ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt; planera i förväg, göra tydliga prioriteringar och fördela resurser effektivt.
agera på eget initiativ, få saker att hända och ta ansvar för resultatet.
samarbeta effektivt med andra; dela med sig av och ta in kunskaper, erfarenheter och information; stödja andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål.Det är meriterande med erfarenhet av kvantitativ metod och statistik, att utvärdera samhällsomställning, kunskap om miljöarbetet i samhället, att tidigare ha arbetat på myndighet och att beställa utvärderingar.


Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningens placering är Östersund alternativt Stockholm. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vi tillämpar sex månaders provanställning. Självklart delar du vår värdegrund – att du i ditt arbete är lyhörd, professionell och offensiv.


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2020.


Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.
Lisa Eriksson, enhetschef Utvärderingsenheten
Ulrika Domellöf-Mattsson, facklig representant, ST
David Schönberg Alm, facklig representant, Saco


Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss