Fältassistent för forskning inom skogsekologi

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Lomma
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans, men vi har särskild expertis vad gäller frågor som rör det sydsvenska landskapet. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en motiverad person som kommer att arbeta som fältassistent inom ett forskningsprojekt. Projektet handlar om hur vi kan gynna biologisk mångfald genom generell hänsyn i produktionsskogar även biomassaproduktionen ökar i framtiden. Arbetet innefattar resande och fältarbete i södra Sverige under sommaren tillsammans med en forskare. Du bör ha en högskoleutbildning inom skogsskötsel och/eller skoglig ekologi. Du bör även ha erfarenhet av att mäta in skogliga variabler och identifiera vanliga växter.

Tjänsten är på institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Institutionen genomför grundläggande och tillämpad forskning inom olika aspekter som rör skogsekologi och skogsskötsel, inklusive abiotiska och biotiska faktorer som potentiellt påverkar ekonomiska, ekologiska och sociala värden i svenska skogar.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha minst en kandidatutbildning, eller motsvarande antal högskolepoäng, inom skogsvetenskap eller biologi med skoglig inriktning. Erfarenhet av skogligt fältarbete, antingen som del av utbildning eller som arbetserfarenhet, är meriterande. Du ska kunna föra detaljerade fältteckningar, och kommunicera på engelska och svenska. Ett giltigt körkort för personbil är ett krav.

Placering:
Alnarp

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 8 veckor med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2021-06-21

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-04-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Sista ansökningsdag
2021-05-07