Enhetschef till enheten för IT support

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Ansvaret för it-verksamheten på Socialstyrelsen ligger på myndighetens tre it-enheter. Tillsammans ska de leverera en modern, kraftfull och kostnadseffektiv it-verksamhet som möjliggör myndighetens digitala utveckling och förvaltning. För detta krävs bland annat att enheterna erbjuder en it-miljö som klarar en ökad komplexitet samtidigt som en hög säkerhetsnivå bibehålls. Tillsammans med myndighetens digitala portfölj är it-funktionen en nyckel i arbetet med genomdriva myndighetens digitala transformation.

Är du intresserad av att arbeta med IT support på Sveriges kunskapsmyndighet inom vård och omsorg?

Du har det övergripande ansvaret för att utveckla myndighetens IT support och att arbetet sker samordnat tillsammans med dina två chefskollegor på enheterna för IT infrastruktur och IT förvaltning och utveckling. Enheten för IT support bildades hösten 2019 och består i dag av ca 7 medarbetare. Enheten utgörs av Servicedesk och andra linjens support, och hanterar alla it-incidenter och it-beställningar.

I enhetens ansvarsområden ingår första och andra linjens användarsupport, inköp, installation, konfiguration och felsökning av datorer inkl. kringutrustning med tillhörande operativsystem (Windows10) samt telefoner och telefonisystem och hantering av skrivare och konferensrumsutrustning.

En viktig del av arbetet är också att fortsätta utvecklingen av myndighetens IT- och informationssäkerhetsarbete. Myndigheten är sedan flera år certifierad enlighet ISO 27001. Då myndighetens uppdrag kontinuerligt ställer krav på nya eller förändrade IT-lösningar ansvarar du också för att säkerställa att utvecklingsarbetet bedrivs verksamhetsnära och behovsanpassat samt att arbetet implementeras och samordnas med övrig styrning inom området.

Enhetens medarbetare leder du mot goda resultat genom ditt engagemang och din förmåga att ta tillvara allas potential. Tillsammans med gruppen skapar du en arbetsplats där alla kan utvecklas och mår bra.

Socialstyrelsen har som mål att vara en effektiv och innovativ myndighet som arbetar med ständiga förbättringar. Vi vill också säkerställa att vi är en attraktiv och öppen arbetsplats där vi samverkar och vår kompetens används och utvecklas. Tillsammans med organisationen skapar du dessa förutsättningar. Du medverkar till ett engagerat och hållbart medarbetarskap och ledarskap bland annat genom ditt nätverkande inom och utanför organisationen.

Omvärldsbevakning är en viktig del i din roll, du deltar i relevanta nätverk och håller dig uppdaterad om aktuella trender inom området. Du rapporterar till avdelningschefen för Verksamhetsutveckling, stöd och service, och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Vi söker dig som har


• teknisk utbildning eller annan för uppdraget relevant utbildning
• flerårig erfarenhet av IT-arbete på både operativ och strategisk nivå
• erfarenhet av budget och personalansvar
• erfarenhet av IT-säkerhetsarbete och ISO 27001
• goda kunskaper inom IT.

För att lyckas med uppdraget är du trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du planerar, strukturerar och prioriterar arbetet på ett framgångsrikt sätt. Din samarbetsförmåga är god och genom din kommunikativa förmåga inspirerar du andra till dialog och delaktighet. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har


• god vana av att driva IT-frågor i en organisation och att hålla presentationer
• drivit förenklings- och utvecklingsarbete
• erfarenhet av statlig verksamhet

Anställningsinformation

Anställningen är tillsvidare på heltid med sex månaders provanställning. Chefsförordnandet är på sex år och arbetsort är Stockholm.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Välkommen med din ansökan senast den 2020-02-28. I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina erfarenheter som matchar den bakgrund och kompetens vi efterfrågar. Ange diarienummer 2.6.1-4493/2020.

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vi erbjuder dessutom bra villkor för bland annat friskvård, flexibel arbetstid, semester och pension, se vår hemsida för mer information.

Om du har frågor om tjänsten, kontakta avdelningschef Tomas Hedlund. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Katarina Isdahl. Fackliga företrädare är Rose-Marie Nylander för SACO, Åsa-Britt Edoff för ST samt Magnus Göransson för Vårdförbundet. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.


God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.