Samordnare Barnahus Älvsborg

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borås
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Barnahus Älvsborg är en verksamhet som startade år 2015 och samordnar samhällets insatser för barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott. Verksamheten är organiserad under Individ och Familjeomsorgen i Borås Stad, enligt en värdkommunsmodell och är en samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarkammaren, Södra Älvsborgs Sjukhus och socialtjänsterna inom : Alingsås, Lerum och Sjuhäradskommunerna. Från år 2020 ingår även Primärvården i Barnahus Arbetsgrupp och Styrgrupp.

Arbetsplatsen Barnahus finns i centrala Borås på Österlånggatan 64 och i verksamheten arbetar förnärvarande två samordnare ( heltider), övriga professioner kommer till verksamheten för sitt specifika uppdrag och samordning sker kring barnet/ungdomen på Barnahus. En psykolog från Barn och ungdomspsykiatrin, SÄS, är också nära kopplad till verksamheten. Barnahus Styrgrupp har beslutat att utöka verksamheten med ytterligare 50 % samordnartjänst tillsvidare.

Samordnarnas ansvar är att samordna arbetet mellan olika myndigheter kring de enskilda barnet/ungdomen. Som samordnare på Barnahus får du ta ansvar för hantering/samordning av akuta och planerade samt konsultativa samrådsmöten, behandlingssamråd samt ge råd och stöd till professionella kring olika former av våld. På Barnahus värdesätts ett högt omhändertagande av barn, familjer och andra berörda. Du är en del i en större organisation tillsammans med övriga samordnare, enhetschef, arbets- och styrgrupp, som alla tillsammans är drivande i utveckling av verksamheten.

Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn- och familj eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Som samordnare för Barnahus behöver du vara bra på att skapa ett förtroendefullt samarbete med andra människor och gärna ha en vana av att arbeta tvärprofessionellt. Du behöver vara bra på att lyssna och kommunicera. Du behöver även kunna värdesätta olikheter samt ha en god erfarenhet av att arbeta med människor i krissituationer. Förutom att du är lugn i stressade situationer behöver du kunna skapa engagemang och delaktighet och tycka om att arbeta i team.
Sista ansökningsdag
2020-08-16