Läkarchef till Vuxenpsykiatrin i Gästrikland

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gävle
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Vuxenpsykiatrins uppdrag är att bedriva en kunskapsbaserad, likvärdig och tillgänglig psykiatrisk specialistvård för länets vuxna innevånare med svår psykisk sjukdom. Verksamhetsområdet är i antal anställda det största verksamhetsområdet inom Hälso-och sjukvården i Region Gävleborg, med drygt 500 medarbetare och totalt 74 vårdplatser för heldygnsvård fördelade på tre avdelningar i Gävle och två avdelningar i Hudiksvall samt öppenvårdsmottagningar i Sandviken, Gävle, Södra- och Norra Hälsingland. Utöver det ingår också beroendeverksamheterna i Vuxenpsykiatrins uppdrag.

I ledningsgruppen arbetar vi tillsammans, men med olika delar för att uppnå verksamhetens mål och utvecklas i linje med den riktning vi tagit ut. Vi har ett väldefinierat åtagande mot våra patienter, där sammanhållna processer, kunskapsbaserade metoder, brukarinflytande, meningsfullhet och arbetsglädje är väsentliga delar och vi ser medarbetarna som, vår viktigaste resurs för att uppnå de uppsatta målen. Vi strävar efter att kunna erbjuda våra medarbetare en tydlighet avseende kompetensutveckling och karriärvägar och vi eftersträvar ett samlat och likvärdigt långsiktigt rekryterings- och bemanningsarbete.

”Inom vuxenpsykiatrin pågår just nu flera utvecklingsarbeten, bland annat ser vi över chefers förutsättningar och arbetsmiljö. Att säkerställa ett färre antal medarbetare per chef hoppas vi ska möjliggöra ett mer närvarande och behovsanpassat ledarskap, där vårdenhetscheferna också har möjlighet att regelbundet delta i det kliniska arbetet på enheten, säger Anna Sundqvist, Verksamhetschef, Administration Vuxenpsykiatri”

ARBETSUPPGIFTER
Som läkarchef inom Vuxenpsykiatrin har du ca 20 medarbetare. Du kommer att ha ett nära samarbete kring både strategiska och mer operativa vardagsfrågor med både läkarchefen i Hälsingland, övriga vårdenhetschefer samt med verksamhetschefen och ingår i vuxenpsykiatrins ledningsgrupp. Som läkarchef kommer du också ha tillgång till visst administrativt stöd.

Uppdraget innebär att du med utgångspunkt i läkarnas behov och förutsättningar leder och deltar i både verksamhetsutveckling och uppföljning samt har ett huvudansvar för fördelning av läkarresurser på och mellan enheterna. Du utgör den samordnade länken mellan den samlade läkarenheten och övrig verksamhet. Du har ett ansvar för din enhets budget, strävar efter kostnadseffektivitet. Du verkar för en god lärandemiljö och kompetensutvecklingen hos läkarna. Vilket också innebär att du är insatt i Region Gävleborgs utbildningsorganisation för läkare och samarbetar med AT- och ST-ansvariga.

Vi ser gärna att du som läkarchef och ledare inom vuxenpsykiatrin parallellt med ditt chefskap upprätthåller någon form av kliniskt uppdrag inom verksamhetsområdet.

Som läkarchef hos oss kommer du bland annat att ansvara för:
• strategisk och operativ läkarbemanning och rekrytering, på kort och lång sikt
• tillsammans med vårdenhetschefer delta i utveckling och uppföljning av processer inom verksamhetsområdet
• driva den medicinska kvalitetsutvecklingen tillsammans med medicinsk rådgivare och läkarenhetens medarbetare
• kompetensutveckling för ordinarie läkare och ST-läkare
• jour- och bemanningsplanering av länets primär- och bakjourslinjer
• ansvarar för semesterplanering, ledighetsansökningar och tjänstledighet för verksamhetens läkare
• medarbetar- och arbetsmiljöansvar.

Hos oss får du:
• engagerade och kunniga kollegor som arbetar tillsammans mot verksamhetens mål i en tydligt gemensam riktning, men med ett tydligt eget mandat.
• stora möjligheter att vara med och utveckla vården och verksamheten med avstamp i kunskaps- och tillitsstyrning, både på den egna enheter men också på en mer övergripande nivå
• ett arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.
• ett omväxlande arbete på en arbetsplats med ett nära samarbete med arbetskamrater på enheten och i ledningsgruppen.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är tydlig och har en god förmåga att på ett effektivt sett etablera en positiv arbetsrelation till andra. Du är van och har inga svårigheter att arbeta såväl självständigt som i grupp och utgångspunkten att du håller dina åtaganden är viktigt för dig. Du har förmågan att organisera information och säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt. Eftersom du som läkarchef har många kontakt- och samarbetsytor är det väsentligt att du har en god förmåga till kommunikation och kommunikativa strategier, både i tal och skrift.

I rollen som Vårdenhetschef har du
• akademisk examen
• tidigare erfarenhet av kliniskt arbete
• tidigare erfarenhet inom Hälso- och sjukvård
• tidigare erfarenhet av förbättringsarbete
• ett giltigt B-körkort.

Har du erfarenhet av ledarskap och/eller läkarlegitimation ser vi det som meriterande för tjänsten.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.