Trafikplanerare till Järfälla kommun

Vill du vara med och bidra till hur Järfälla kommun ska se ut i framtiden? Har du god erfarenhet av trafikplanering och kommunalt samhällsbyggande, och vill ta ett mer strategiskt ansvar? Läs då vidare, för som trafikplanerare i Järfälla har du en nyckelroll i en expansiv och unik kommun där dina trafikplaneringsfrågor är centrala för samhällsbyggandet i sin helhet.

Placering: 
Järfälla
Bransch: 
Bygg, Anläggning, Kontor, Administration, Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Typ av jobb: 
Rekrytering till företag

Vårt erbjudande

Vi som arbetar här skapar välfärd med kvalitet och strävar efter att ge bästa möjliga service till dem som bor och verkar i Järfälla. De kommande åren utvecklar vi verksamheterna och tänker nytt samtidigt som vi arbetar med expansionen. Internt arbetar vi efter visionen "Järfälla för alla framåt".

Vi erbjuder en kreativ och utmanande arbetsplats där du med kompetenta och engagerande medarbetare får vara med och utforma långsiktigt hållbara lösningar för ett växande Järfälla. Att ha balans i livet, kunna kombinera karriär och familjeliv, är grundläggande för att kunna utföra bra arbetsresultat. En förutsättning för att lyckas med det är att vi som arbetsgivare också speglar det samhälle vi vill verkar i. Läs mer på www.jarfalla.se/jobbaijärfälla

Järfälla kommun har nordvästra Stockholms mest spännande läge och växer snabbt. Här byggs bostäder för hela Stockholmsregionen och inom femton år har Järfälla vuxit från dagens 80 000 invånare till minst 120 000. Då finns utbyggd tunnelbana, pendeltåg och en komplett ny stad med restauranger, butiker, kultur och service inom gång- och cykelavstånd i Barkarby. Med ny tunnelbana, vägar och spår växer Barkarby station/ Stockholm Väst fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav.

Din roll som trafikplanerare i Järfälla kommun
Som trafikplanerare arbetar du för en säker och miljömässigt hållbar trafikmiljö tillsammans med andra kompetenta specialister och generalister inom kommunen och på förvaltningen. Din roll kommer att kretsa mer kring strategier än detaljer, och en arbetsvecka består av fokus på trafikplaner, trafikstrategier, detaljutformningar, projektmöten, mellankommunala möten samt dialog med t.ex. Trafikverket och Trafikförvaltningen.

Du arbetar i tidiga skeden i frågor rörande strategier och utformning samt i detaljplanearbetet där det ingår att utarbeta gatusektioner, korsningsutformningar m.m. Du är beställare och granskare av trafikutredningar, men tar också på egen hand fram stödjande dokument kring strategiska frågor som rör t.ex. framkomlighet eller parkeringsfrågor.

Du hjälper också till med att besvara remisser och yttranden och förbereder ärenden till kommunens politiska nämnder. Vidare är du är kontaktperson gentemot Trafikverket, Trafikförvaltningen m.fl. i frågor rörande utformning, strategier, förhandlingar, planering m.m. Kontakt med förtroendevalda och allmänhet är också vanligt liksom med konsulter, entreprenörer m.m. Du agerar också trafikteknisk expert.

Vem är du?
För att trivas i rollen behöver du vara en självgående, analytisk och lösningsorienterad person. Du står stark på din kunskap inom och erfarenhet av kommunal trafikplanering, och känner dig trygg i att bedriva många olika typer av projekt inom området. Vidare tror vi att du är diplomatisk i ditt förhållningssätt till andra, och har en god prioriteringsförmåga men också samarbetsförmåga.

För att passa i rollen behöver du även ha:

  • högskoleutbildning inom stads- eller trafikplanering eller erfarenhet som bedöms likvärdig
  • goda trafikanalytiska kunskaper, från antingen kommun eller som konsult
  • kännedom/erfarenhet av verktyg som finns inom trafikområdet gällande prognoser, kapacitetsberäkning m.m.
  • minst 5 års arbete med kommunala trafikfrågor, och med breda kunskaper inom trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik
  • erfarenhet av eller kunskap inom LOU
  • god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

Ansökan och information

Sista ansökningsdag: 2021-01-13

I denna rekrytering samarbetar Järfälla kommun med Jefferson Wells Engineering.

För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulter Joakim Pergefors Eriksson (08-764 25 34 / joakim.pergefors.eriksson@jeffersonwells.se) eller Anna Setterberg (08-764 25 83 / anna.setterberg@jeffersonwells.se).


Fackliga kontaktpersoner:
Rahwa Ayob, SACO, 08-580 285 00, rahwa.ayob@jarfalla.se
Jan Thelenius, VISION, 08-580 285 00, jan.thelenius@jarfalla.se