ST-platser i Endodonti till Folktandvården Eastmaninstitutet

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Nu har du äntligenmöjlighet att söka ST-roll inom Endodonti - en nationell ST utbildningsanställning (NSATS). Som ST-tandläkare hos oss ger vi dig möjlighet att göra skillnad. Du blir en del av framtidens spetskompetens inom tandvård och växer i rollen som tandläkare.

Utbildningen bedrivs vid Folktandvårdens gemensamma specialistcentrum Eastmaninstitutet. Eastmaninstitutet är Folktandvården Stockholms specialisttandvårdshus och här finns alla specialiteter representerade. Det är en dynamisk och multidisciplinär miljö där fokus ligger på en kombination av högspecialiserad tandvård, utbildning och forskning. Vi finns i ett nyrenoverat kulturhus ett stenkast från vackra Vasaparken nära Odenplan i centrala Stockholm.

Ditt uppdrag
Anställningen är en utvecklande och stimulerande klinisk tjänstgöring. Den teoretiska utbildningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier med handledare. Målet med specialiseringstjänstgöringen är att du ska utbilda dig till specialisttandläkare. Samt att du efter utbildningen har den kompetens som krävs, för att kunna möta de mest komplexa krav som tandvården, och patienterna har.

Utbildningen kommer att ge dig en bred akademisk och klinisk helhetssyn, dessutom även goda insikter i behandling, pedagogik, vårdetik och ledarskap. Din examination sker i närvaro av huvudhandledare och handledare för specialiseringstjänstgöring godkänd klinik inom specialiteten.

Vad behöver du för att lyckas
Du är allmäntandläkare med svensk tandläkarlegitimation och har arbetat heltid i minst två år. Du har även en mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både i tal och i skrift. Vidare ska du ha visat ett målinriktat intresse för specialiteten genom klinisk tjänstgöring, kompetensutveckling och dessutom ska du ha bedrivit eget utvecklingsarbete. Du har också en god klinisk kapacitet och är en god ambassadör för specialiteten.

Meriterandeför uppdraget är yrkeserfarenhet som allmäntandläkare upp till fem år, samt tjänstgöring på specialistklinik upp till ett år på heltid. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.  

Anställningen
Anställningens omfattning är på tre år, på heltid, och med tillträde under april-2021. Välkommen med din ansökan senast den 30 oktober-2020.

Utbildningen genomförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, HSLF-FS 2017:77. ST-platsen är nationellt finansierad av N-SATS (Nationell Samordning för tandläkares specialiseringstjänstgöring).  

Har du frågor?
Kontakta gärna klinikchef Ali Kashani, tel.08-123 167 43 
Facklig kontaktperson är Ulrika Rebhan,tel. 08-123 152 32