Barnskötare till Vidingsjö by, Förskolor Vidingsjö

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Linköping
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Om Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och integration. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet.

Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.

Om arbetsplatsen
Vidingsjö bys förskola präglas av ett generöst arbetsklimat där pedagogerna ser till varandras behov och tar tillvara kompetenser och har ett gott samarbete mellan avdelningarna. På förskolan finns det fem avdelningar, varav en är mobil. Förskolan är grönflagg certifierad, vilket innebär att vi tillsammans med barnen källsorterar, återvinner och samtalar om vikten att ta hand om varandra och miljön vi har runt oss.

För oss är det viktigt att bemöta varandra med respekt, tillit och hänsyn. Alla ska känna att ”min åsikt” och känsla har betydelse. På förskolorna arbetar pedagoger som genom samverkan, engagemang och flexibilitet skapar miljöer där barn erbjuds att vara delaktiga och få möjlighet att erövra kunskaper och erfarenheter på ett lustfyllt sätt i en trygga och lärorika miljöer.

Med utgångspunkt från förskolans läroplan arbetar vi lösningsfokuserat och har fokus på människans möjligheter, respekt för andra och med övertygelsen om att det är i förskolan vi lägger grunden till det livslånga lärandet.

Arbetsbeskrivning
Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Kvalifikationer
Du som söker har gymnasieutbildning inom Barn och Fritid eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan arbetsrelaterad/ideell erfarenhet med barn i åldrarna 1-7 år som arbetsgivaren bedömer relevant.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du vara en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 5805


Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?