Utvecklingsledare, utbildningsförvaltningen

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Ystad
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.
Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva skolutveckling. Ystads kommuns förskolor och grundskolor bedriver sedan tre år tillbaka ett förändrat systematiskt kvalitetsarbete som innebär att verksamheterna arbetar mot de kommunövergripande fokusområdena. Dessa fokusområden följs upp bl.a. upp via kvalitetsdialoger, SKA-dagar och dialogdagar med politiken. Fokusområdena är väl förankrade hos samtliga medarbetare och genomsyrar det vardagliga arbetet som bedrivs i förskola och grundskola.

Tjänsten kommer att ha inriktning mot det systematiska kvalitetsarbete som är övergripande för samtliga verksamheter samt ge stöd kring det kvalitetsarbete som bedrivs lokalt. I arbetet ingår bl a analys av kunskapsresultat, enkätsvar samt skolfrånvaro. Även andra arbetsuppgifter kommer att ingå i tjänsten, såsom t ex stöd till rektorer i t ex det lokala utvecklingsarbetet, att utreda skoljuridiska frågor och/eller kvalitetssäkra processer (t ex skolval, lovskola, statsbidrag).

Du är direkt underställd en av skolcheferna och ingår i en utvecklingsenhet som består av ytterligare två utvecklingsledare. Samtliga utvecklingsledare riktar sig mot olika områden såsom digitala processer, utredningsarbete etc, och ni behöver bedriva ett tätt samarbete då olika områden ofta överlappar och har gemensamma beröringspunkter. Du har din placering på förvaltningen men vi ser det som naturligt att du även ofta besöker verksamheterna för att ge stöd samt följa processer som är kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet.


KVALIFIKATIONER
Du
- är van att omvärldsbevaka och omsätter såväl teorier till praktik som delar till helhet
- har lätt för att inspirera och entusiasmera andra i att arbeta i en viss given riktning mot ett bestämt mål
- arbetar uthålligt och är medveten om att förändring tar tid
- ser nyttan i samarbete men kan även arbeta självständigt
- tar initiativ och samverkar med olika aktörer i syfte att driva skolutveckling framåt
- har lätt för att uttrycka dig med ett professionellt språkbruk i såväl tal som skrift
- äger en tydlig analytisk förmåga

Du har erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete och har god kännedom om förskolans och skolans uppdrag och styrdokument. Det är meriterande om du även har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Vi ber dig ange ditt löneanspråk redan i ansökan.


ÖVRIGT
All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.