Sjuksköterskor till kirurgiavdelning i Malmö

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
2
Gör skillnad. Varje dag.

Kirurgiavdelning 7 är en akutvårdsavdelning som behandlar patienter i behov av högspecialiserad kirurgi och omvårdnad. Patienterna kommer främst från akuten, akutvårdsavdelning (AVA) och i vissa fall direkt från intensivvårdsavdelning (IVA). Hos oss bedriver vi även en liten del elektiv kirurgi. Vi arbetar i ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare, medicinsk sekreterare samt rehabiliteringspersonal. På avdelningen arbetar även specialistsjuksköterska som tillsammans med övrig personal är stöd i komplexa omvårdnadssituationer samt ombesörjer förbättrings och kvalitetsutveckling. Vi har för närvarande 18 vårdplatser men planerar för att öppna upp fler vårdplatser under våren och söker därför nya medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi legitimerade sjuksköterskor för att kunna öppna upp fler kirurgiska vårdplatser. I rollen som sjuksköterska på kirurgiavdelning 7 arbetar du både med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som genomgått olika typer av kirurgi. Många av våra patienter är i behov av avancerad smärtlindring i form av olika smärtpumpar. Smärtenheten kommer regelbundet till avdelningen för att utvärdera smärtlindringen. Medicintekniska arbetsuppgifter som att sätta v-sond, handha central venkateter, stomiomläggning, såromläggning med VAC-pump och PICCO-förband är vanligt förekommande. Klimatet på avdelningen präglas av öppenhet och tolerans där vi hjälper varandra över gränserna.

Vi erbjuder en individanpassad introduktion med regelbunden uppföljning och mentorskap för att säkerställa att du som ny sjuksköterska är trygg i ditt yrkesutövande. Varje vecka erbjuds interna föreläsningar inom verksamhetsområdet. Schemat lägger du själv och har därigenom möjlighet att påverka dina arbetstider. Tjänsterna avser dag/kväll med möjlighet till nattjänstgöring om så önskas.

Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. Slutligen erbjuder vi dig möjlighet att specialist utbilda dig i kirurgisk vård.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård och har språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande för tjänsten om du har kirurgisk erfarenhet.

Vi tror att du är flexibel, lyhörd och ödmjuk inför både patienter och medarbetare. Vidare bör du även ha god prioriteringsförmåga samt kunna fatta självständiga beslut.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista ansökningsdag
2021-03-10