Processledare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borås
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Processledare

till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Sista ansökningsdag: 2019-03-10.
(Ref nr 25:2019:2)

Arbetsplats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen.

Borås Stad förstärker sitt tvärsektoriella arbete för ökad social hållbarhet under projektnamnet Borås - en stad som hänger ihop. Inriktningen kommer att vara gemensamt ansvar för barn och unga. En styrgrupp bestående av förvaltningschefer kommer under kommunchefens ledning att leda arbetet. Arbetet syftar till att minska segregationen och förbättra barns uppväxtvillkor. Målet är att fler ungdomar ska fullfölja sina studier. Arbetet ska bedrivas tvärsektoriellt mellan Borås Stads verksamheter och i samverkan med Västra Götalandsregionen, akademin, föreningar, organisationer och näringsliv, samt allra viktigast med föräldrar, barn och unga boråsare.


Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid vid Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Under tre år projektledare vid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för Projektet Borås - en stad som hänger ihop. Tillträde 2019-06-01. Projektet löper till och med 2022-06-30.
Urval och kallelse till intervju kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Arbetsuppgifter: Processledaren ska stödja styrgruppen i uppdraget att samordna, utveckla, omvärldsbevaka och planera arbetet för genomförande i samtliga berörda verksamheter i Borås Stad.
Arbetet innebär att ta fram kunskapsunderlag i form av forskningsöversikter och kartlägga pågående arbete i Borås Stad. Tillsammans med chefer och specialister inom stadens verksamheter, förankra och utveckla metoder för förbättringsarbete. Sprida dessa kunskaper till stadens verksamheter, samt stödja chefer i införandet av nya arbetsmetoder.
Arbetet kommer att ske i samarbete med externa aktörer för att stärka tvärsektoriella processer.

Kvalifikationer: Du har akademisk utbildning inom det samhällsvetenskapliga området, gärna en folkhälsovetenskaplig examen.

Vi söker en strategisk person. För att lyckas i uppdraget behöver du ha dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete på strategisk- och organisationsövergripande nivå.

Du har:
- en folkhälsovetenskaplig kunskapsgrund och har tidigare producerat rapporter, program och andra strategiska dokument på den nivå vi efterfrågar.

- mycket god förmåga att på ett analytiskt sätt hantera stora mängder information och konkret presentera och sammanställa det på ett sätt som gör det praktiskt tillämpbart i det långsiktiga förändringsarbetet mot en stad som hänger ihop.

- kunskaper om och erfarenhet av att leda grupper och processer i förändringsarbete.

- förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och levererar alltid mot givna deadlines.

- erfarenhet av att arbeta inom politiskt styrda och komplexa organisationer.

- mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift och god pedagogisk förmåga samt är van vid att presentera resultat inför olika grupper.

Du är en stabil och ansvarskännande person och har ett trevligt bemötande. Du är erfaren och trygg i att samverka med interna och externa parter och har ett aktivt och lyhört förhållningssätt. Det är en fördel om du har kännedom om Borås Stad. Vi är en hälsofrämjande arbetsplats och det är därför viktigt med ett förhållningssätt som bidrar till en god arbetsmiljö.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar lämnas av förvaltningschef Christer Samuelsson, tfn 033-35 77 68 eller utvecklingschef Åsa Skytt, tfn 033-35 72 19. Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Läs mer om Borås Stads personalförmåner via länken boras.se.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 2019-03