Handläggare civilt försvar, risk och säkerhet

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Karlstad
Bransch: 
HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten Förvaltning arbetar idag ett 30-tal personer med arbetsuppgifter som spänner över ett antal verksamhetsområden som krishantering, skydd mot olyckor, civilt försvar, juridik och geografiska informationssystem.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att delta i handläggning av ärenden inom krisberedskapsområdet men kommer i huvudsak arbeta med handläggning av ärenden avseende planering av civilt försvar. Arbete kräver omfattande samarbete med aktörer på alla nivåer (nationellt, regionalt, lokalt och internt med både offentliga och privata aktörer).

Arbetet innefattar både information, stöd och inriktning, rapportering, uppföljning liksom utveckling liksom projektledning. Samverkan inom myndigheten, enheten och funktionen är en förutsättning för ett gott resultat. Du kommer att leda egna verksamheter och projekt samt delta i funktionens övriga uppdrag, projekt samt i andra uppgifter inom det svenska krishanteringssystemet.

KVALIFIKATIONER
Du har en för tjänsten lämplig högskole-/universitetsutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Du ska ha god kunskap om det svenska krishanteringssystemet och totalförsvaret.

Då arbete innebär en del resor är körkort för bil är ett krav.

Meriterande är

• tidigare yrkeserfarenhet från totalförsvaret
• erfarenhet av myndighetsutövning och/eller -samverkan
mellan lokal, regional och/eller nationell nivå
• erfarenhet av tekniska ledningssystem inom krishanteringssystemet
och/eller inom totalförsvaret
• erfarenhet av civil-militär samverkan
• erfarenhet att hantera sekretessbelagd information
• erfarenhet från projektledning eller liknande inom eller i samverkan med näringslivet
• erfarenhet av att värdera samhällsrisker samt hur dessa förebyggs
och hanteras.

Du har god analytisk förmåga, är utåtriktad och välformulerad i tal och skrift samt har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer.

För arbetet är flexibilitet, noggrannhet och förmåga att leverera i tid andra viktiga egenskaper. Du har datorvana och kan hantera de vanligast förekommande kontorsprogrammen.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär krav på säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.


ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.