Socionom i familjehemsgruppen

Placering: 
Eslöv
Bransch: 
Antal tjänster: 
1
Arbetsuppgifter
Socialtjänstens utredningsenhet arbetar med barn och unga mellan 0-18 år och deras familjer. Den aktuella tjänsten ingår i familjehemsgruppen.

Arbetsbeskrivning
I familjehemsgruppen arbetar totalt fem personer, en familjehemssekreterare samt fyra barnsekreterare. Teamet leds av en Biträdande enhetschef som leder och fördelar det dagliga arbetet.

Som barnsekreterare ansvarar du och dina kollegor för de familjehemsplacerade barnen, följa upp samt säkerställa att barnen får sina behov av god omvårdnad tillgodosedda, att de blir hörda och utifrån sina förutsättningar delaktiga. Det är viktigt att barnen har trygga, kompetenta familjehem där barnen känner en naturlig tillhörighet, detta genom regelbunden handledning till familjehemmen.
I arbetsuppgifterna ingår att hålla barnsamtal. Du samarbetar mycket med de andra medarbetarna i teamet. Tjänsten innebär myndighetsutövning.

Som anställd i kommunen får du:
- Extern handledning i grupp
- Intern enskild handledning av arbetsledare
- Introduktionsdag för nyanställda i Eslövs kommun
- Egen individuell plan för introduktion som innehåller mentorskap
- Friskvårdsbidrag.
- Kompetenta medarbetare med lång erfarenhet av familjehemsarbete.
Din fysiska placering är på stadshuset i Eslöv. Med gångavstånd till järnvägsstation, finns goda pendlingsmöjligheter för dig som bor i närliggande kommuner.
Kvalifikationer
Du har socionomexamen och god erfarenhet av myndighetsutövning rörande barn och ungdomar. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast. 

Omfattning: Heltid.
Information om arbetsgivaren
Eslöv växer! Detta skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för dig och hela kommunen att utvecklas. Utifrån våra värdeord, engagemang, nyskapande och allas lika värde arbetar vi tillsammans och målinriktat för nå vår vision om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans.

Eslövs kommun eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner.


Förvaltningen Barn och Utbildning består av fyra avdelningar; Grundskoleavdelningen, Förskoleavdelningen, Gymnasie- och vuxenutbildningen och Resursavdelningen. Verksamheten inom Barn och utbildningsförvaltningen präglas av ett aktivt, innovativt ledarskap och professionalitet med höga förväntningar på alla - barn, elever och medarbetare.
Vi ser allas lika värde och för att nå de uppsatta målen är personalen den absolut viktigaste resursen. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer.

Välkommen att bli en av oss!

Ansökan

Via Internet


Arbetsgivarens referensnr: A796443 - 2018


Kontaktperson

Josefin Sandell, Enhetschef
Tel: 0413-62309
E-post: josefin.sandell@eslov.se


Företag
Eslövs kommun, Resursavdelningen