Utvecklingsstrateg inom hållbara transporter

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Enheten Långsiktig Planering

Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 100 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.

Vår verksamhet
I ett växande län som konstant är i rörelse skapar vi förutsättningar för hållbart resande. Genom att planera och utveckla en attraktiv kollektivtrafik och arbeta för en effektiv, tillgänglig transportinfrastruktur förenklar vi vardagen och möter behoven både nu och i framtiden. Vill du vara med och göra skillnad? Nu söker vi en Utvecklingsstrateg för att arbeta med framtidens transportlösningar där kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel och andra mobilitetsåtgärder är en viktig del av den regionala utvecklingen.

Tjänsten tillhör enheten Långsiktig planering, förvaltningens strategiska enhet. Huvudfokus för enheten är den långsiktiga och hållbara utvecklingen av länets transportinfrastruktur och kollektivtrafik utifrån Region Uppsalas roll som upprättare av länsplan för regional transportinfrastruktur samt regional kollektivtrafikmyndighet. Arbetet sker nära den politiska ledningen till vilken enheten utarbetar beslutsunderlag. Enheten är en del av avdelningen Samhällsutveckling.

Ditt uppdrag
Som Utvecklingsstrateg har du som uppgift att driva eller delta i processer inom verksamheten som rör strategisk utveckling och att ta fram och uppdatera strategiska inriktningar på förvaltningen. I din roll ska du utifrån de övergripande målen identifiera behov av utveckling samt agera processledare. I detta ingår även samverkan med aktörer i länet som är involverade i utvecklingsprocesserna, där du i din roll antingen deltar i externa processer för att föra Region Uppsalas intressen eller som processledare involverar andra aktörer som berörs, exempelvis kommuner och Trafikverket.

Ditt arbete ska leda till att kollektivtrafiken och transportinfrastrukturen utvecklas som en del i den allmänna samhällsutvecklingen, att ha ett helhetsperspektiv och se kollektivtrafikens och andra trafikslags roll och möjligheter.

Exempel på andra arbetsuppgifter som ingår:

• Arbeta fram och utveckla strategier
• Handlägga remissärenden som rör trafik- och infrastrukturutveckling och nya utbud av trafik
• Driva eller delta i trafikutredningar, stråkutredningar, åtgärdsvalsstudier etc.

Mycket av arbetet sker i samarbete. Internt med andra strateger på enheten, infrastrukturplanerare, ingenjörer och trafikplanerare och externt med bl.a. kommuner, Trafikverket, näringsliv, universitet etc. På förvaltningen jobbar vi aktivt med bemötandefrågor och vi värnar om den varma och öppna stämningen på arbetsplatsen. Vi värdesätter teamet och ett gott samarbete där alla medarbetare jobbar för ömsesidig framgång.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig med högskole-/universitetsexamen inom relevant område, exempelvis samhällsplanering, civilingenjör inom samhällsbyggnad eller motsvarande. Du har även ett par års erfarenhet av arbete inom samhällsutveckling.

Det är meriterande att ha arbetat inom en politisk organisation och att ha arbetat med trafik- eller infrastrukturutveckling eller regional utveckling. Exempelvis kommunalt planeringsarbete eller med kollektivtrafik. Det är även meriterande med erfarenhet som projekt- eller processledare. Du har goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt.

Din kompetens
Du driver dina processer på ett strukturerat och effektivt sätt och är trygg i ditt ledarskap. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter som ger resultat. Du arbetar bra med andra människor, du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt och du skapar och underhåller kontakter.

Du har specialistkunskap inom samhällsutveckling, och genom ett pedagogiskt förhållningssätt är du en kunskapsresurs för andra. Du har ett brett och långsiktigt perspektiv på frågor och kan se din roll och verksamhetens roll i samhällsutvecklingen som helhet.

Vi erbjuder
Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.

Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra. Så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi vill också erbjuda våra medarbetare en flexibel arbetsplats.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Vill du veta mer?
Tf Enhetschef My Larsson, 018-611 19 37, my.larsson@regionuppsala.se
För Vision Johan Damström, 018-611 19 76, johan.damstrom@regionuppsala.se
För Saco Katharina Staflund, 018-617 01 46, katharina.staflund@regionuppsala.seVill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.