Östersunds kommun - Myndighetschef Vård-/omsorgsförvaltningen

Har du en bakgrund inom och ett stort engagemang för myndighetsutövning inom socialtjänsten? Då är det dig vi söker!

Placering: 
Östersund
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1
Typ av jobb: 
Rekrytering till företag 

Vård- och omsorgsförvaltningen är den största av sju förvaltningar i Östersunds kommun. Förvaltningen ansvarar för verksamhet inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Socialtjänstens ansvarsområde innefattar främst äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. I vår målgrupp ingår barn, unga och vuxna.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden. Nämnden har en budget som omsluter drygt 1,5 miljarder kronor. Förvaltningen satsar offensivt på ett hälsofrämjande arbete för både medarbetare och medborgare. Målet för de medborgare vi är till för är att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Östersunds kommun arbetar aktivt med att skapa en gemensam kultur och värdegrund - Framåt med hjärtat. Våra kärnvärden för hur vi ska agera och uppfattas är; engagemang, omtanke och utveckling. Det ska vara tydligt hur det är att jobba i vår kommun och hur det märks för de medborgare vi är till för. Vill du veta mer om vår kommun och vår verksamhet? Besök gärna hemsidan www.ostersund.se

Om Myndighetsenheten

Myndighetsenhetens ansvarsområde innefattar i huvudsak myndighetsutövning inom lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen. Enheten arbetar på uppdrag och delegation från Vård- och omsorgsnämnden och i viss mån från Barn- och utbildningsnämnden. Enhetens uppdrag är att tillförsäkra de medborgare som behöver vårt stöd en socialtjänst av god kvalitet.

Myndighetsenheten består av myndighetschef, biståndshandläggare och LSS-handläggare, totalt 30 tillsvidareanställda handläggare. Enheten inför nu en ny ledningsorganisation med en myndighetschef och tre teamchefer. Myndighetschefen kommer att ha det övergripande verksamhetsansvaret och teamcheferna det närmaste ledningsansvaret för ett varsitt team med handläggare. Som myndighetschef får du stor möjlighet att forma en verksamhet med hög kvalitet, rättssäker myndighetsutövning, engagerade medarbetare och en god arbetsmiljö.

Din roll

Som myndighetschef har du ett strategiskt och övergripande lednings- och kvalitetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Socialtjänstens regelverk, grundvärden och principer samt Myndighetsenhetens uppdragsbeskrivning och kvalitetskrav är styrande.

Du är en ambassadör för ditt verksamhetsområde och har en viktig roll för god samverkan med andra verksamheter både inom och utanför förvaltningen.

Myndighetschefen är direkt underställd förvaltningschef och ingår i förvaltningsledningen. Det innebär att du tillsammans med övriga i förvaltningsledningen även har en aktiv roll i utvecklingen av den verksamhet som ingår under nämndens hela ansvarsområde.

Din profil

Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning som bedöms likvärdig. Du ska ha kvalificerad kompetens och erfarenhet av myndighetsutövning och arbete inom socialtjänstens verksamhetsområde. Du ska ha god kunskap om de lagar och förordningar som styr en verksamhet med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du har gedigen erfarenhet av chefs- och ledarskap och vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra chefer. I din ledarroll är du tydlig, skapar delaktighet och engagemang och du har ett stort intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete. Du står för en kultur där samarbete, respekt och tillit för varandra är ledord.

Som person är du lugn, trygg, prestigelös och har lätt för att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Genom dina personliga egenskaper och din kommunikativa förmåga inger du förtroende. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med andra. VI lägger stor vikt vid din personlighet.

Du behöver ha B-körkort. Tjänsten är tillsvidare och heltid, tillträde efter överenskommelse.

Ansökan och kontaktperson

Du säker tjänsten via experis.se där du laddar upp ditt CV och personligt brev, gärna i pdf-format. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 070 - 377 20 63 eller mail annakarin.bergqvist@se.experis.com

Sök gärna så snart som möjligt då vi kommer att intervjua löpande.

Sista ansökningsdag är den 14 juni.

Vi välkomnar din ansökan!