Postdoktoral tjänst inom endokrin - och reproduktionstoxikologi

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå.

För mer information se http://www.iob.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Inom det aktuella projektet kommer miljökemikaliers effekter på utvecklingen och funktionen av reproduktionssystemet samt endokrina/metabola system att studeras med grodan som modellorganism. Histologiska, molekylära och biokemiska metoder kommer att tillämpas. Övriga arbetsuppgifter som ingår är statistisk dataanalys och sammanställande av vetenskapliga rapporter (muntliga och skriftliga) på engelska.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom livsvetenskaper (biologi, farmakologi, medicin eller motsvarande). Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Den som söker skall ha dokumenterat goda färdigheter i djurexperimentellt arbete, samt histologiska, molekylära och biokemiska analysmetoder. Personliga egenskaper som noggrannhet, ansvarskänsla och förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp är av vikt. Den sökande skall ha mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt:  Erfarenhet av akvatiska modellorganismer (groda eller fisk), endokrin- eller reproduktionstoxikologi är särskilt meriterande. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cecilia Berg, e-post cecilia.berg@ebc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 september 2019, UFV-PA 2019/2590.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.