Teknisk förvaltare larm

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gotland
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands
verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.

Till Förvaltningsenheten söker vi nu en teknisk förvaltare inom larm som vill vara med och utveckla Regionens fastighetsbestånd till Gotlands alla medborgare. Du kommer att tillhöra en flexibel och framåt arbetsgrupp som arbetar med kunden i fokus. Region Gotlands byggnadsbestånd omfattar bland annat sjukhus, skolor, förskolor, lokaler för omsorgens verksamhet samt administrativa lokaler.

Inom enheten arbetar tekniker, ingenjörer, handläggare och förvaltare som tillsammans administrerar hyresfrågor, lokalsamordning, periodiskt underhåll, driftoptimering, mindre ombyggnadsprojekt och mycket annat. För oss står kunden i centrum. Kundfokus och affärsmässighet är tillsammans med kvalitetsutveckling och resultatansvar nyckelord i arbetet.

Här arbetar 18 personer och vi arbetar brett tillsammans för att få helhetslösningar.


ARBETSUPPGIFTER
Som teknisk förvaltare inom larm medverkar du i genomförandet av projekt och uppdrag inom brandlarm, inbrottslarm och passagesystem och följer regelverket i LOU. Dessutom planerar, beställer och följer du upp avtal, gör servicebesök och revisioner inom ansvarsområdet. Tillsammans med andra förvaltningar och avdelningar gör du utredningar kring säkerhetsfrågor.

Du ansvarar för tillämpning av Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och är den som är systemansvarig för vårt överordnade brandlarmsystem, MLS.

Du arbetar ofta självständigt och är ansvarig för att uppdragen följer gällande lagar och riktlinjer samt avslutas inom föreskriven tid och inom de ekonomiska ramarna.
Du kommer att verka som sakkunnigt tekniskt stöd inom larm i verksamheten, såväl vid drift och underhåll som vid projekt.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har högskoleutbildning inom fastighetsteknik eller motsvarande utbildning eller har arbetslivserfarenhet inom områdena larm och/eller passersystem som av arbetsgivaren bedöms som lämplig.

Vi ser att du som söker har arbetslivserfarenhet inom brand/larmområdet och är uppdaterad inom ny teknik inom larmsektorn för fastigheter. Vi ser det som meriterande om du är certifierad inom yrkesområdet samt om du har erfarenhet som konsult inom brand/larmområdet eller har erfarenhet av projektledning.

För att lyckas i arbetet behöver du vara strukturerad, noggrann och självgående. Du har hög personlig integritet och god social kompetens.

B-körkort är krav för tjänsten.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Sista ansökningsdag
2021-02-28