Lärare åk 1-3

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Ångelstaskolan

Ångelstaskolan söker en lärare till årskurs 1-3!

På Ångelstaskolan arbetar vi kollegialt i nära samarbete med arbetskamrater för att nå goda resultat kunskapsmässigt men även för att tillsammans arbeta med skolans värdegrund. Ångelstaskolan strävar alltid efter att behålla en miljö präglad av trygghet, där elever och personal trivs och vill vara. Därför deltar vi i IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan) som är ett relationsskapande arbetssätt där eleverna lär sig ett förväntat positivt beteende genom att träna olika förväntningar i olika delar av skolan (arenor). IBIS är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala Universitet.

Vid sidan av IBIS är Ångelstaskolans utvecklingsområden för läsåret: Litteracitet, tillgängliga lärmiljöer och bedömning för lärande.

Läs mer om skolan här (https://arsta-angelstaskolan.uppsala.se)

Ditt uppdrag
Som klasslärare på Ångelstaskolan ansvarar du för elevernas utbildning och deras rätt att lära i ett tryggt sammanhang där de trivs och mår bra. Du ser fördelarna med att samarbeta och att lära kollegialt av dina arbetskamrater. Du samarbetar i vissa moment med klassläraren i parallellklassen. Du delar klassen vid några tillfällen per dag med en pedagog från fritidshemmet, för att få mindre elevgrupp. Du har även schemalagd planering med speciallärare en gång per vecka, där resultat analyseras, utvärderas och används för att anpassa undervisningen på grupp och individnivå. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning i enighet med styrdokumenten. Du är en engagerad ledare i klassrummet och dina lektioner präglas av tydlighet, struktur och förutsägbarhet. Att främja elevernas nyfikenhet och livslånga lust att lära ser du som en viktig del i ditt uppdrag.

Din bakgrund
Vi söker dig som har lärarutbildning, F-3, 1-7 eller motsvarande med bred behörighet.
Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har också en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Martin Jansson, rektor, 0708-56 33 99

Facklig företrädare:
LR: Eva Franke 018-727 69 87 (#)
Lärarförbundet: Anna-Mari Liblick Eriksson 018-727 69 87 (#)

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 11 80.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Sista ansökningsdag
2020-09-30