Universitetslektor i geografi med ämnesdidaktisk inriktning

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Kalmar
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet där vi inspireras av Carl von Linné, med rötter i Småland och världen som arbetsfält. Det är andan hos vetenskapsmannen, entreprenören och pedagogen Linné som utgör grunden vid Linnéuniversitetet.

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Kulturgeografi och geografi bildar tillsammans med arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, filosofi, kultursociologi och religionsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper med verksamhet i både Kalmar och Växjö. Som enda lärosäte i landet erbjuder Linnéuniversitetet kurser i geografi inom Lärarlyftet.

Ämnesområde för befattningen: geografi
Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar
Anställningens omfattning: 50-100%
Anställningstid: 21-07-01 – 23-06-30

Arbetsbeskrivning:
Arbetet omfattar undervisning inom ämnet geografi och i geografiämnets didaktik. Kurserna riktar sig huvudsakligen till lärarstudenter på alla nivåer, 1-3, 4-6 samt ämneslärarutbildningen. En stor del av ämnets verksamhet sker inom Lärarlyftet med distansundervisning till verksamma lärare.

I undervisningsuppdraget ingår delkursansvar, kursadministration, examination och handledning på grundnivå. Planering och utbildningsutveckling sker till stor del i arbetslag. Kompetensutvecklingstiden används med fördel till egen forskning.

Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar. Innehavaren av tjänsten förväntas aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av planering av verksamheten och pedagogiskt och vetenskapligt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen  i geografi, naturgeografi eller kulturgeografi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För att vara behörig till denna tjänst krävs en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är:


• Erfarenhet av undervisning och forskning i geografiämnets didaktik och allmändidaktik.
• Erfarenhet av digital högskolepedagogik.
• Erfarenhet av undervisning i GIS

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten.

Kontaktpersoner:
Prefekt Malin Lennartsson, 0470- 70 84 18, malin.lennartsson@lnu.se
HR-partner Stina Andersson 0480- 44 60 33 stina.andersson@lnu.se
Studierektor Hans Andrén, 0470-70 84 82, hans.andren@lnu.se
Fackliga företrädare kan nås genom universitetets växel, tel 0772 – 28 80 00.

DNR är 2021/157-2.2.1 och sista ansökningsdag är 6 april 2021.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Sista ansökningsdag
2021-04-06