Forskningsassistent samhälls- och beteendevetenskaplig transportforskning

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Linköping
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 215 anställda och en omsättning på ca 245 MSEK. Institutet har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund.
Till enheten Mobilitet, Aktörer och Planeringsprocesser, MAP, söker vi nu en forskningsassistent med placeringsort Stockholm eller Linköping. Tjänsten är en visstidsanställning t.o.m. 30 juni 2021 med möjlighet till förlängning.
Om tjänsten
VTI bedriver forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vid den tvärvetenskapliga enheten MAP bedrivs forskning inom fyra tematiska områden; Styrning, planering och omställning; Nya tillgänglighetstjänster för hållbara transporter; Trafiksäkerhet och Trafikpsykologi samt Social rättvisa och delaktighet i transportsystemet. Enheten har 16 medarbetare placerade i Stockholm, Linköping och Lund.
Du kommer att arbeta projektbaserat i olika forskningsprojekt som drivs inom de fyra tematiska områdena. I arbetet ingår att planera forskningsprojekt och rekrytera informanter till intervjuer och fokusgrupper, genomföra datainsamling, särskilt intervjuer, dokumentstudier och enkätstudier. I arbetet ingår också att författa rapporter och artiklar samt presentera forskning och forskningsresultat. Arbetet ställer krav på såväl självständighet som samarbetsförmåga.
Din profil
Du har en master/magisterexamen med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, gärna med tvärvetenskapliga inslag, t.ex. sociologi, psykologi, folkhälsovetenskap, samhällsplanering, socialantropologi eller liknande.
Du ska ha förmåga att självständigt sammanställa, analysera och presentera FoU-material och resultat och vara väl förtrogen med kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder. Arbetsuppgifterna kräver god förankring i samhälls- eller beteendevetenskaplig teoribildning. God förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska är ett krav.
Arbetsuppgifterna innebär kontakter med samhällsmedborgare, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på god förmåga att kommunicera och nätverka med andra människor.
Mer information
Ytterligare information om tjänsten lämnas av t.f. forskningschef Jessica Berg, tel 013-20 40 24. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, som du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Ansökan
Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du vill åberopa. Märk ansökan ”Forskningsassistent MAP dnr. 2020/0370–3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se.
Sista ansökningsdag är den 30 september 2020.