Två utredare, socialepidemiologi

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Östersund
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
2
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Två utredare, socialepidemiologi
Är du intresserad av att förstå utvecklingen av folkhälsan och förklara ojämlikheter i psykisk, fysisk och social hälsa? Vill du vara med och utvärdera samhällets insatser i syfte att nå den nationella folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa? Då har vi jobbet för dig!

Vad ska du jobba med?
Arbetet innebär att planera, genomföra och rapportera analytiska frågeställningar, inom det socialepidemiologiska området, utifrån myndighetens uppdrag att bidra till den nationella folkhälsopolitiken om en god och jämlik hälsa.

Arbetsuppgifterna kretsar runt uppföljning av folkhälsa och analys av dess bestämningsfaktorer samt utvärdering av insatser relevanta för folkhälsan. Utgångspunkten är genomgående jämlikhet i hälsa utifrån socioekonomisk situation, diskrimineringsgrunder eller andra grupper med förhöjd risk för ohälsa. Inledningsvis kommer arbetet att fokusera på frågor kopplade till covid-19 pandemins konsekvenser på folkhälsan ur ett brett perspektiv. Därefter görs en bedömning av prioriterade arbetsuppgifter utifrån myndighetens uppdrag.

Det huvudsakliga arbetet handlar om att:


• Planera projekt, medverka i datainsamling, konkretisera metodval, genomföra analyser, tolka resultat och dra slutsatser om livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och aspekter av fysisk, social och psykisk hälsa.
• Sammanställa vetenskaplig litteratur om förhållanden och insatser kopplade till livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall enligt myndighetens Handledning för litteraturöversikter och Utblick folkhälsa.
• Utveckla kunskapsunderlag, med utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken, som kan användas på nationell, regional och lokal nivå.

I arbetet ingår sedvanliga uppgifter vid myndigheten såsom att bidra till remissvar, delta i interna arbetsgrupper och externa nätverk, sprida resultat på seminarier eller konferenser, samt medverka i övriga arbetsuppgifter på enhets- och myndighetsnivå.

Vem söker vi?
Krav för anställning
Du har en doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, socialvetenskap, beteendevetenskap, medicin, epidemiologi eller annat relevant område.

Vidare har du erfarenhet av:


• socialepidemiologiska teorier och metoder,
• uppföljning och utvärdering inom folkhälsoområdet,
• utrednings- och analysarbete inom offentlig förvaltning med ett kunskapsstödjande uppdrag,
• författande av rapporter och kommunikation av kunskapsstöd.

Du har goda kunskaper:


• om kvantitativa analyser med bäring på jämlikhet och folkhälsa,
• i rapportering av kunskapsunderlag, regeringsuppdrag eller motsvarande,
• i något statistiskt analysprogram (t.ex. R, Stata, SPSS, SAS),
• i svenska och engelska i såväl tal som skrift,
• i referenshanteringssystem (Endnote, Rayyan, motsvarande).

Meriterande
Det är meriterande om du har genomfört en litteraturöversikt om livsvillkor, levnadsvanor och hälsoutfall samt att du har erfarenhet av:


• interventions- och implementeringsforskning,
• kvalitativa analyser om t.ex. grupper med särskilt förhöjd hälsorisk.

Vidare är det meriterande med kunskap om:


• den svenska folkhälsopolitiken,
• internationell policy om jämlikhet i hälsa,
• kvalitativ teori och metod.

Dina egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. För att hantera arbetsuppgifterna som utredare behöver du vara analytisk, flexibel och kunna arbeta systematiskt. Rollen innebär arbete mellan enheter och avdelningar i olika konstellationer så för att hantera arbetet behöver du ha god samarbetsförmåga och vara kommunikativ.

Vad gör avdelningen?
Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor tar fram och tillhandahåller vetenskapligt grundade kunskapsunderlag om livsvillkorens och levnadsvanornas betydelse för hälsa och sjukdom.

Vi tar därtill fram kunskapsunderlag om hälsofrämjande och förebyggande arbete inom avdelningens ansvarsområden; alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT), e-cigaretter, spel om pengar, matvanor, fysisk aktivitet, friluftsliv, psykisk hälsa, suicidprevention, uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande. Avdelningen bedriver också arbete med icke smittsamma sjukdomar. Vi har även ett nationellt samordningsansvar inom ANDT, spel om pengar, psykisk hälsa samt suicidförebyggande arbete.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten.  Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Du kommer att placeras på enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention eller enheten för samordning och analys ANDT.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Jansson, telefon 010- 205 28 39, enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention, eller enhetschef Anna Månsdotter, 010-205 28 88, enheten för samordning och analys ANDT.

Fackliga företrädare är för SACO Jim Werngren, telefon 010-205 24 79, och för ST Anita Ekner, telefon 010-205 24 50.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Ansök senast 2020-08-20 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03300-2020-2.1.1