Biträdande rektor till Sofielundsskolan

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Biträdande rektor till Sofielundsskolan

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


På Sofielundsskolan går 575 elever från förskoleklass till årskurs 9, varav drygt 280 är inskrivna på fritidshem. Skolan ligger i ett lugnt område mitt i Malmö och eleverna representerar väl Malmö Stads mångfald. På Sofielundsskolan hittar du TAGGADE medarbetare med fokus på att möjliggöra för alla våra elever att bli sitt bästa jag. Vi arbetar aktivt med språkutvecklande arbete samt matematikutveckling. Skolan har ett elevhälsoteam med stor och diversifierad kompetens med fokus på ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en engagerad och driven biträdande rektor till Sofielundsskolan!

Vill du ha ett spännande, utvecklande och stimulerande arbete med mycket eget ansvar? Vill du vara med och göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå? Är du som person kreativ, handlingskraftig och utvecklingsinriktad och vill arbeta för varje elevs bästa skola? Trivs du med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet och social kompetens och vill erbjuda våra elever goda lärmiljöer och ett gott bemötande? Då är det just dig vi söker som skolledare på Sofielundsskolan!

Vi söker nu en biträdande rektor med primärt ansvar för årskurs 4-6, fritidshem 4-6 samt vår SU-grupp autism. Du blir en del av Sofielundsskolans ledningsteam bestående av rektor, tre biträdande rektorer och administrativ chef. Du är en viktig medaktör i arbetet med elevernas utveckling mot läroplanens mål.

Som biträdande rektor på Sofielundsskolan är du direkt underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation som rektor gett. Tillsammans med övriga chefer och ledare i Malmö Stad ingår det i ditt uppdrag att verka för ett socialt hållbart Malmö där varje elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål. Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet. Ditt ledarskap ska präglas av öppenhet och av en stark vilja att skapa goda relationer i organisationen och gentemot våra samarbetspartners. Du ska vara drivande i att skapa en kreativ och trygg arbetsmiljö för våra elever och medarbetare. Du är ambassadör och verkar för att Malmös samtliga grundskolor är attraktiva för elever och föräldrar samt att våra arbetsplatser är kända för att ge de allra bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget och ledarskapet.

I samråd med rektor har biträdande rektor ansvaret för:
• ekonomi, kvalitet och resultat inom sitt ansvarsområde.
• att verksamheten bedrivs och att beslut fattas i enlighet med såväl statliga som kommunala styrdokument och mål.
• att rekrytera, leda, utveckla och omställa medarbetare i enlighet med lagar och avtal, Malmö stads personalpolicy, riktlinjer och rutiner.

Biträdande rektor ansvarar för:
• att skapa tydliga uppdrag för medarbetarna att utveckla undervisning utifrån forskning, beprövad erfarenhet och elevernas behov
• arbetsmiljö i enlighet med arbetsmiljölag, föreskrifter och beslutad för-del

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk examen. Om du även har en pedagogisk utbildning, genomförd rektorsutbildning eller om du har gått ett annat ledarutvecklingsprogram ser vi det som meriterande. Meriterande är även tidigare erfarenhet som skolledare eller annat chefs-/ledaruppdrag inom skolverksamhet samt specialpedagogisk kompetens.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, har en inblick i aktuell skolforskning och ett intresse för pedagogisk utveckling. Som ledare är du modig, nyfiken och utmanande. Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete, håller tidsplaner och följer upp det du är ansvarig för. Trygghet, självinsikt, prestigelöshet och lyhördhet är egenskaper vi värdesätter.
Du har förmågan att bygga förtroendefulla relationer med medarbetare, elever, vårdnadshavare och andra aktörer och samtidigt vara tydlig i ditt pedagogiska ledarskap. Du är drivande i ditt arbete och trygg i din yrkesroll vilket gör att du har lätt för att förhålla dig på ett sätt som är anpassat given situation. Vi förutsätter att du genom goda ledaregenskaper initierar och driver skolutveckling utifrån uppställda mål. Din goda kommunikativa förmåga gör att du är lyhörd och kan skapa intresse, delaktighet och engagemang samt förståelse hos dina medarbetare och kolleger. Du är modig och utmanande i ditt ledarskap. Du måste vara en god lagspelare och tycka det är roligt att arbeta tillsammans med andra, i ledningsgrupp såväl som i andra konstellationer.

Vi ser gärna att du tidigare arbetat med språkutveckling i alla ämnen samt bedömning för lärande. Har du även erfarenhet av fritidshemmets uppdrag och utveckling ser vi det som positivt. Vidare har du en hög digital kompetens och intresse för att arbeta med IKT i vardagen.

För att klara ditt uppdrag är det viktigt att du har ett systematiskt förhållningssätt med förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter, strukturera, dokumentera, utvärdera och följa upp.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.