Skyddat boende och HVB-hem söker ekonomiassistent

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Linköping
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Med anledning av verksamhetens art så kommer adressen inte förekomma i den här annonsen. En tillfällig g-mail enbart för jobbansökan kommer användas för en första kontakt.
Din arbetsplats kommer vara med kollegor i Linköping men företaget är verksamt i hela Mellansverige.


Kort om oss
Vi erbjuder insatser inom socialtjänstens område, i form av boende- och stödinsatser för placerade. Vi erbjuder skydd från våldsutsatthet och hot i våra skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och män, med eller utan barn.
Vi bedriver även behandling med eller utan särskilt skydd i form av HVB och stödlägenheter.


Vision : Tillsammans skapar vi hållbar och långsiktig förändring.

Verksamhetens vision syftar till vår strävan att både uppmuntra och stötta individens arbete till personlig utveckling och förändring.
Visionen pekar även på verksamhetens ambition att ligga ett steg före och leda en positiv samhällsutveckling och skapa opinion i frågor för stärkt barnperspektiv samt ökad jämställdhet och förståelse.
Företaget drivs som ett socialt företag som syftar till att bidra till ett bättre samhälle, ett sunt arbetsliv och att ge fler människor chansen till ett värdigt liv.


HBTQ+
Vi har HBTQ+-kompetens och i personalgruppen finns HBTQ-certifierade. Vi strävar efter en jämställd och normkritisk arbetsplats. Vi tror på alla människors lika värde och behovet av att särskilt stå upp för de grupper som systematiskt diskrimineras i vårt samhälle.


Hedersvåld och machokulturer
Vi har särskild kompetens för att ta emot familjer drabbade av hedersvåld och förtryck. Vi har en kulturell bredd på vår arbetsplats och ser att vi berikas av att vår personalgrupp har en blandad bakgrund.


Vem är du?
Du älskar siffror samt ordning och reda.
Du arbetar självständigt och är van vid att ta egna initiativ. Du kan på ett pedagogiskt sätt förklara ditt arbete och olika bestämmelser runt löner eller bokföring.
Du tycker det är viktigt att trivas på din arbetsplats och är bekväm med att samarbeta med kollegor i projekt även om en stor del av ditt arbete sker ensamt.
Du är intresserad av ekonomi och juridik och har ett intresse av att fortbildas enligt aktuella lagar, nya rekommendationer eller metoder.
Du trivs att arbeta på en arbetsplats där saker snabbt kan förändras och för en organisation som befinner sig i en expansionsfas där du kan växa och lära dig
mera.


Arbetsuppgifter
Bokföring för båda bolagen, fakturering till kunder samt betalning av fakturor i bolaget.
Löneutbetalningar och redovisning av eventuella lönebidrag hos anställda.
Sammanställa ekonomiska rapporter i form av balansräkning och årsbokslut.
Delta i kvalitetsledningsgruppen.
Komma med förslag och idéer på hur vi kan effektivisera ekonomiska processer eller minska fasta kostnader.
Ha en övergripande inblick i våra avtal och bistå placeringskoordinator med avtalshantering.
Kommunicera med kunder vid ev utebliven betalning av faktura.
Bistå boendestödjare med att hålla korta genomgångar om privatekonomi och grundläggande ekonomiska begrepp.


Krav
Tidigare erfarenhet av bokföring, fakturering och löneadministration.
Kunskap i officepaketet och googlepaketet.
Minst gymnasial utbildning.
Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift.


Meriterande
Tidigare arbete inom sociala sektorn.
Erfarenhet av arbete med kvalitetsledningssystem.
Erfarenhet av att arbeta med upphandlingar och avtal inom sociala sektorn.


Vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Ansökning och frågor via mail.
Bifoga CV och personligt brev vid ansökan.
Skicka in din ansökan snarast. Vi kallar till intervju löpande.


#jobbjustnu