Doktorand, nationalekonomi

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Doktorand, nationalekonomi

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
2
Institutionen för ekonomi
Letar du efter en spännande doktorandtjänst inom jordbrukssektorns ekonomi? Vill du bidra till förståelsen av sektorns ekonomiska utveckling och situation och till forskningen i ämnet? Brinner du för att genomgå en forskarutbildning?

Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete
Innehållsbeskrivning:
Vi söker två doktorander till forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi, vid institutionen för ekonomi, SLU. Det ena projektet handlar om ekonomiska aspekter av djurhälsa och det andra relaterar till det bredare ämnet jordbrukssektorns ekonomi (agricultural and food economics). Doktoranderna förväntas ägna sig åt handledd forskning, som leder fram till en avhandling, samt åt att gå kurser på doktorandnivå omfattande 90 hp. De förväntas även kunna hantera ojämn arbetsbelasting.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive policy, handel och produktionsekonomi. Gruppen engagerar sig mycket i mångvetenskapliga projekt för att säkerställa bred förståelse av jordbrukssektorns komplexitet och för att kombinera teoretiska insikter från det vetenskapliga fältet jordbrukssektorns ekonomi med insikter från andra discipliner, särskilt inom natur- och beteendevetenskaperna. Doktorandprojektet i djurhälsoekonomi kommer t.ex. att genomföras i nära samarbete med forskare i husdjurens skötsel och hälsa samt med näringen.

Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet för forskarutbildning i nationalekonomi. Du förväntas ha grundläggande kunskaper inom ämnets forskningsmetodik. Tjänsten förutsätter mycket goda kunskaper i engelska. Du är mycket motiverad att arbeta med projektets forskningsfrågor och att genomgå forskarutbildning. Du har god förmåga att arbeta självständigt och tar egna initiativ som driver projektet framåt, samt arbetar bra i en forskargrupp. Att ha avancerade metodkunskaper när det gäller statistiska analyser är meriterande för tjänsten, liksom förståelse för den svenska eller europeiska lantbrukssektorn. Du behöver också vara mycket motiverad att genomgå forskarutbildning. Personliga egenskaper kommer att spela en stor roll vid denna tjänstetillsättning.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (2 eller 4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-03-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.