Lärare F-6

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gotland
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Väskinde skola är en tvåparallellig F-6 skola med ca 250 elever. Väskinde är en växande idyll, en mil norr om Visby. Här arbetar du som lärare i ett stort arbetslag med behöriga kollegor och ett starkt elevhälsoteam till stöd.

ARBETSUPPGIFTER
Som lärare i Väskinde skola kommer du ansvara för undervisningen i en årskurs tillsammans med en kollega. Det finns en gemensam övergripande planering för låg- respektive mellanstadiet, som skapar tydlighet och struktur. Som ny kollega skall du känna att du får stöd i kollegiet och att vi är nyfikna på att lära av dig.

Fortbildningsmässigt kommer vi att arbeta vidare med den gemensamma undervisningsstrukturen och hur vi utvecklar vårt ledarskap i klassrummet. Väskinde skola är en skola där du kommer utvecklas tillsammans med andra.

KVALIFIKATIONER
Du har en lärarbehörighet riktad mot F-6 eller motsvarande och lärarlegitimation. Du har en mycket god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.

Du skall vara en tydlig ledare i klassrummet och ha god förmåga att planera undervisning för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
Du har en god förmåga att bidra i samtal med elevhälsoteamet för att lyfta och stärka eleven.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Om yrket du söker kräver legitimation – vänligen bifoga dokumentation som intygar att du innehar detta.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Sista ansökningsdag
2021-03-21