Sektionschef tillika över-/bitr. överläkare (LUS), VE Endokrinologi i Malmö

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Sektionschef tillika över-/bitr. överläkare (LUS), VE Endokrinologi i Malmö

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Gör skillnad. Varje dag.

Endokrinologen utreder och behandlar patienter med störningar i hormonbalansen avseende hypofys, sköldkörtel, binjurar och bisköldkörtlar. Den största delen av patienterna inom vårdenhet (VE) endokrinologi är personer med insulinbehandlad diabetes. I Malmö finns även en specialiserad obesitasmottagning som tillhör VE endokrinologi. Verksamheten har en stark forskningsprofil och många läkare är aktiva forskare vid Clinical Research Centre (CRC) i Malmö respektive Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund. VE Endokrinologi har en stor öppenvårds- och dagvårdsverksamhet vid mottagningarna i Malmö och Lund samt totalt 18 slutenvårdsplatser placerade i Malmö. Verksamheten har ett välutvecklat multidisciplinärt samarbete med andra discipliner såsom kirurgi, onkologi, njurmedicin, oftalmologi, patologi och neurokirurgi.

ARBETSUPPGIFTER
Som sektionschef tillika överläkare alternativt biträdande överläkare inom VE endokrinologi blir du närmaste chef för de cirka 15-20 läkare som har sin huvudplacering i sektionen och du har ett övergripande medicinskt ansvar för sektionens verksamhet. Du ingår i ledningsgruppen för VE endokrinologi med ett gemensamt helhetsansvar för endokrinologin på Skånes universitetssjukhus (SUS). Du ingår även i ledningsgruppen för verksamhetsområdet endokrin, hud reproduktionsmedicin och ögon tillsammans med de andra sektionschefer och områdescheferna i verksamhetsområdet. I tjänsten ingår både ledningsarbete och klinisk tjänstgöring, där ledningsarbetet är prioriterat.

I din roll som sektionschef har du stor möjlighet att bidra till att utveckla vården inom verksamhetsområdet, påverka de medicinska resultaten samt utveckla din förmåga till ledarskap.

KVALIFIKATIONER
För att kombinera sektionschefsarbetet med överläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:

- Specialistkompetens som läkare med inriktning som vi bedömer lämplig
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter
- Att du är disputerad

För att kombinera sektionschefsarbetet med biträdande överläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:

- Specialistkompetens som läkare med inriktning som vi bedömer lämplig
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter

För både över- och biträdande överläkartjänst krävs språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Det är meriterande om du har specialistkompetens inom endokrinologi och/eller överläkarkompetens inom internmedicin eller endokrinologi. Därtill ses erfarenhet av ledarskap, erfarenhet av ledande befattning och/eller ledarskapsutbildning som önskvärt.

Du stimulerar dina medarbetare till nytänkande och kreativitet och bidrar på så sätt till att driva verksamheten framåt. Vidare agerar du som ett föredöme och har en lust och vilja att leda. Du har förmåga att lyfta blicken och arbeta utifrån verksamhetens behov genom att säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt. Vidare har du god samarbetsförmåga, servicekänsla samt förmåga att ta egna initiativ. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.