Elevhälsan söker DIG, Skolpsykolog/ PTP-Psykolog !

Placering: 
Borlänge
Bransch: 
Antal tjänster: 
1
Arbetsuppgifter
I din roll som skolpsykolog ska du verka för barnens bästa i deras vardagsmiljö i skolan och se till helheten. Det innebär att både eleven som person och den pedagogiska miljön beaktas. Våra stora elevhälsoteam fungerar som stöd ut till specialpedagoger på skolorna.
Tjänsten är ambulerande mellan olika skolor i Borlänge kommun. Du arbetar på uppdrag av rektor i nära samarbete med skolans personal. Du har förmåga och kompetens att handleda pedagogisk personal
Elevhälsan vill utvecklas vidare och för dig som psykolog kan det innebära arbetsuppgifter som utredningar och bedömning av elevers individuella behov och svårigheter, rådgivning/handledning och konsultation till personal och rektorer, organisationsutveckling, fortbildningsinsatser, metodutveckling och projektarbeten. Det finns en stor variation i dina arbetsuppgifter som psykolog. Till stöd har vi en tydlig organisation av ärendegång från klassrum till psykologen och ditt arbete läggs upp efter egen professionell bedömning i samarbete med andra yrkesutövare.
Vi erbjuder dig möjlighet till kollegiestöd och handledning både under introduktionsfasen och under själva yrkesutövandet. Som arbetsgivare stödjer vi fortbildning och personlig yrkesutveckling inom olika intresseområden, samtidigt som vi har fokus på vårt uppdrag.Kvalifikationer
Du ska vara LEGITIMERAD psykolog, gärna med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Meriterande är erfarenhet av arbete i skola, pedagogisk psykologi, utvecklingspsykologi, kvalificerat utredningsarbete och handledning.
Vi kan även tänka oss att Du är under utbildning ( PTP) och att vi kan ordna handledare.
Körkort erfordras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du ska ha dokumenterade kunskaper i svenska som motsvarar nivån för grundläggande behörighet i svenska för högskolestudier.Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.
Tjänsten tiillsättes under föutsättning att erforderliga beslut fattas.


Omfattning: Heltid.
Information om arbetsgivaren
Din placering är inom den centrala elevhälsan, där du samverkar med övrig personal inom enheten.
Elevhälsans uppdrag är att anta ett förebyggande och främjande hälsoarbete i helhetsperspektiv för alla barn/elever i åldrarna 1-20 år.
De yrkeskategorier som ingår i den centrala elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog (syn, hörsel, tal), specialpedagog/inkluderingspedagog med inriktning elever mottagna i grundsärskola men inkluderade i grundskolan, samt specialpedagoger riktade mot förskolan.
För att tillfredsställa behoven i verksamheten utökar vi med ytterligare psykologtjänst.
Chef för dig blir verksamhetschefen för centrala elevhälsan.

Ansökan

Via Internet


Arbetsgivarens referensnr: A707371


Kontaktpersoner

Marie Kindström Ohlsson, verksamhetschef Elevhälsan
Tel: 0243 -741 76

Jenny Wahlbäck Skwirut, Sveriges Psykologförbund
Tel: 08-567 064 05


Företag
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Elevhälsan