Verksamhetschef till kulturskolan och kultursamordnare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Göteborg
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!

Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
* öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
* skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
* öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Kulturskolan är en verksamhet som riktar sig till barn och unga i åldern 6 - 19 år. I verksamheten får barn och unga möjlighet att upptäcka och utöva olika konstnärliga uttrycksformer utifrån en bred definition av kultur. Verksamheten bygger på ett frivilligt deltagande och utgår från barns och ungas perspektiv.
Kultursamordnarna arbetar med att erbjuda barn och unga verksamhet under skoltid såsom scenkonst och projekt inom Skapande skola.
Barn och unga erbjuds genom kulturskolan och kultursamordnarnas aktiviteter både kulturupplevelser och möjlighet att utveckla sina skapande förmågor. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet präglar verksamheterna.

Vi söker dig som har ett stort engagemang för barns och ungas rätt till kulturell och konstnärlig verksamhet. Fokus för Grundskoleförvaltningens samlade kulturverksamheter är att:
• I all verksamhet utgå från barnkonventionen och alla barns och ungas rätt till kultur.
Barns och ungas bästa alltid ska vara utgångspunkt för verksamheterna.
• Skapa mötesplatser för konstnärlig, personlig och social utveckling där barn och unga från olika delar av samhället möts.
• Öka barns och ungas tillgänglighet till kulturverksamheterna med ett särskilt fokus på de målgrupper som idag har låg representation.
• Öka likvärdigheten för barns och ungas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande.
• Öka likvärdigheten så att alla barn och unga ska få tillgång till kulturverksamheter av hög kvalitet med möjlighet till såväl bredd som fördjupning med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Som chef för verksamhetsområdet Kultur har du det övergripande ansvaret för stadens frivilliga kulturskoleverksamhet samt den kulturverksamhet som riktar sig till grundskolorna. Du ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheterna samt för att systematiskt följa upp och utvärdera det arbete som bedrivs utifrån uppsatta mål. Fokus är att skapa en mer jämlik och likvärdig kulturverksamhet som ska vara tillgänglig för fler barn och unga.

I ditt uppdrag ingår att utveckla samverkan med skolorna, utbildningsförvaltningen samt övriga verksamheter som fritid, kulturhus, bibliotek och kulturinstitutioner. Du ska även samverka med relevanta externa aktörer. Du har direkt personalansvar för kulturskolans enhetschefer, processledare och kultursamordnare och budgetansvar. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• En för tjänsten relevant högskoleexamen och/eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst två års erfarenhet från chefsarbete på ledande nivå.
• Minst två års erfarenhet av ledning inom verksamhet på strategisk nivå.
• Erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete.
• Erfarenhet av styrning, ledning och uppföljning av personal, verksamhet och ekonomi.

Du har även god kännedom och förståelse för de verksamheter som inryms i enheten Kultur.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kultur och då gärna med inriktning mot barn och unga. Har du erfarenhet från grundskolan är även det en fördel.

Det är viktigt att du är trygg i ditt ledarskap och kan bygga tillitsfulla relationer. Du kan förmedla en gemensam bild av vägen framåt och inspirera dina underställda chefer och medarbetare. Du är lyhörd och bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och engagemang.

Rollen kräver också att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för dina tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning genom övertygande argument. Du driver kulturfrågor med en självklar tydlighet i alla sammanhang och på alla nivåer.

Du kan med en kommunikativ förmåga och struktur se till att mål, beslut och olika utvecklingsuppdrag genomförs och följs upp. Du har helhetssyn och omvärldsorientering och kan sätta in den egna verksamhetens i ett större sammanhang. Du är analytisk, strukturerad och driver utveckling med ett strategiskt och brett perspektiv.

I rollen krävs att du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer kan utvecklas. Du motiverar och beskriver förändringarna på ett pedagogiskt sätt och kan hantera kritik som uppstår på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Du agerar på ett lugnt och stabilt sätt i mötet med både medarbetare och nya människor och kan agera övertygande och tillitsfullt i såväl informella som i formella situationer och utsatta lägen. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.


Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Sista ansökningsdag
2021-03-01