Arbetsterapeut till Hälso- och Sjukvårdsorganisationen

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Arbetsterapeut till Hälso- och Sjukvårdsorganisationen

Placering: 
Borås
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
4
Arbetsterapeut till Hälso- och Sjukvårdsorganisationen

till Vård- och äldreförvaltningen. Sista ansökningsdag: 2019-04-15.
(Ref nr 28:2019:22)

Flera tjänster.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare, varav 80 chefer, och ansvarar för en nettobudget på 1,3 miljarder kronor.

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbets-terapeuter, fysioterapeuter samt rehabiliteringsassistenter och undersköterskor. Hemsjukvård utförs i den enskildes bostad i ordinärt boende, vid vård- och omsorgsboenden och vid korttidsenheter. Verksamheten leds av 9 engagerade enhetschefer under ledning av en verksamhetschef.

Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på de 4000 brukare/patienter som vi är till för. Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi också en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad!

Vi förstärker nu vår yrkeskår med fler engagerade arbetsterapeuter!

Arbetsplats: Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på ett korttidsboende.

Anställningsvillkor: Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 100 procent av heltid, dagtid. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter: Du arbetar tvärprofessionellt i team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut och rehab assistent med ansvar för ett geografiskt område. Verksamheten arbetar utifrån "Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen" där bedömning, träning och hjälpmedelsutprovning ingår som en naturlig del arbetet.

I rollen ingår även handledning inom din profession till vårdtagare, anhöriga och personal. Arbetet sker i nära samarbete med övriga i vårdkedjan. Att bidra och delta i verksamhetens utvecklingsarbete ingår som en naturlig del i tjänsten.

Tvärfunktionellt i organisationen arbetar vårt Förflyttningsteam som håller i utbildningar och utvecklar omvårdnadspersonalens arbetssätt. Även vårt kommande Korttidsteam arbetar tillsammans med Hemteamet över hela staden med fokus att, under en begränsad period om max. 4 veckor, ge patienten dem bästa förutsättningarna till rehabilitering i hemmiljö efter sjukhusvistelse. Kortidsteamet kommer att arbeta på samma sätt gentemot Borås Stads korttider.
Kvalifikationer: Arbetsterapeuten som vill komma till vår fantastiska yrkeskår är legitimerad, gärna med några eller flera års erfarenhet inom yrket. Detta är dock inget krav utan vi välkomnar även nyutexaminerade sökanden.

Erfarenhet och kunskap inom manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft meriteras, likväl som tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet och hemsjukvård.

Då vi värnar om en god laganda söker vi dig som är en genuin lagspelare med ett äkta engagemang för ditt arbete. Du drivs av att arbeta lösningsorienterat och framåtriktat, både i det patientnära arbetet samt med utveckling av både arbetssätt och rutiner.

Vi ser vårt arbete som oerhört meningsfullt och söker dig som också drivs av viljan att göra skillnad!

Tjänsten kräver att du har körkort.

Vi vill erbjuda dig:
Ett omväxlande och meningsfullt arbete
En stark gruppkänsla med engagerande kollegor
Deltagande i utveckling och professionsnätverk
Flexibel arbetstid
Nära teamarbete med andra yrkeskategorier
Möjlighet till vidareutbildning
Fri entré hos kommunens badanläggningar
Friskvårdsbidrag
Rabatterat pris på Västtrafiks årskort
Möjlighet att ta del av personalklubben Merkrafts diverse utbud

Upplysningar lämnas av enhetschef Madeleine Fritzon 033- 35 32 65 eller enhetschef Charlotta Wirtberg, tfn 033-35 52 42 tfn 033-35 75 86. Facklig företrädare är Lena Hedenborn tfn 0766-230515.

Ansökningar behandlas löpande så ansök gärna redan idag!

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-15.