Jobbcoach

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Göteborg
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
#jobbjustnu Tetiko är ett företag som erbjuder arbetsträning och coachning för personer som ingår i Jobb och utvecklingsgarantin .Tetiko är till för dem som verkligen vill ha ett arbete eller komma vidare med hjälp av studier.
Våra coacher arbetar intensivt för att få in rätt matchning för deltagaren.
För att komma närmare en anställning eller studier behövs ett stort engagemang från både coachen och deltagaren.
Som coach ska du stötta dem och ge de rätta verktygen för att dem skall hitta vägen att komma vidare.
Vi är stolta över vårt sätt att arbeta.


Tetikos medarbetare är starkt engagerade i sitt arbete att motivera, stötta och handleda våra deltagare.
Vår största styrka är att genom metodiskt kartläggande hitta hållbara lösningar för våra deltagare. Vi utgår alltid i från deltagaren och alla våra aktiviteter är individuellt anpassade.


Företaget etablerades hösten 2010 och finns nu med 2 kontor i Göteborg.
Vi ser att du har en god social förmåga. Att du brinner för det personliga mötet, se andra människor växa och ser potentialen i varje individ.
det är jätte viktigt att du har en god administrativ förmåga, är strukturerad och har ett resultatorienterat förhållningssätt.


OBS!!!För att söka måste du uppfylla något av följande skall krav.
OBS! Det är krav från arbetsförmedlingen. Uppfyller du dem inte är det ingen idé att söka.


Alternativ 1
Krav på handledarens kompetens – kvalificering via tjänstespecifik utbildning och generell arbetslivserfarenhet.
Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena; Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning. Arbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten.
Alternativ 2
Krav på handledarens kompetens – kvalificering via generell utbildning och tjänstespecifik arbetslivserfarenhet Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i följande yrke eller arbetsuppgifter. - Arbetsledning med personalansvar - Rekrytering - Omställningsarbete för arbetssökande - Studie- och yrkesvägledning - Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration) - Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor - Arbete med social- och gruppsykologi - Karriärvägledning Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten.
Tjänsten är en behovsanställning med trolig möjlighet till anställning.
• Coacha och handleda arbetssökande deltagare mot arbete inom "Stöd och Matchning".
• Hantera administration av deltagare såsom planeringar, handlingsplaner, närvaro och rapportering enligt de system som AF satt upp.
• Skapa/upprätthålla kontakter med handläggare på Arbetsförmedlingen.
• Skapa/upprätthålla företagskontakter för att hjälpa deltagare ut i jobb eller praktik.
• Aktivt arbeta för att nå målet att få ut deltagaren i sysselsättning.
Är du intresserad skicka in din ansökan direkt då vi kommer tillsätta platsen direkt vi hittar en bra Coach.