Receptionist socialtjänst och arbetsmarknadsenhet

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Receptionist socialtjänst och arbetsmarknadsenhet

Placering: 
Mariestad
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Kundtjänstarbeten, HR, juridik
Antal tjänster: 
1
Att arbeta i Mariestads kommun är att göra skillnad tillsammans med andra och att utvecklas individuellt. Här behövs och uppskattas alla för det de gör – både av invånare och av arbetsgivare. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna. Mariestads kommun fokuserar på hälsa, utveckling och delaktighet för sina anställda och ser möjligheterna hos varje person. Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.

I Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på.


Sektor stöd och omsorg är en av fyra sektorer i Mariestads kommun. I sektorn ingår avdelningarna vård och omsorg, bistånd, individ och familjeomsorg samt arbetsmarknadsenheten.

Sektor stöd och omsorg är en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den förmåga som finns hos varje människa. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till de personer vi möter är starka ledord för kvalitet inom socialt arbete i Mariestad kommun.ARBETSUPPGIFTER
Maria Nova samlar resurser för att stötta vuxna. Här sker ett samarbete och en samlokalisering mellan socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, kommunstyrelsen och externa aktörer. Maria Nova utgår alltid från ett individperspektiv där fokus ligger på den specifika personens egna resurser, färdigheter och erfarenheter. Arbetsmarknadsenheten i Mariestad är en del av Maria Nova. Här driver vi framgångsrikt processer kring arbetsmarknadsarbete utan att frånta sökandes eget ansvar. Vi hittar lösningar inom 6 månader för de personer som uppbär försörjningsstöd. Receptionen är central och oerhört viktigt i detta arbete för att vi ska möta våra kommuninvånare på ett bra och ödmjukt sätt som är i behov av bistånd.

Som receptionist kommer du att arbeta för att, tillsammans med personalen på Maria Nova möta kommuninvånare som har behov av stöd inom olika områden. Arbetsuppgifterna består av att ta emot besökare, bistå med information angående e-ansökan, svara på e-post och telefon. Koordinera alla verksamheter för att möta kommuninvånarens önskemål och behov. Det ingår även enklare utskick av internfakturor samt kontroll av inkommande fakturor. Utöver detta så ska du som receptionist även bistå ansvarig chef med mötesanteckningar samt andra administrativa göromål gällande arkivering med mera. Vidare ska du även kunna arbeta fram informationsmaterial. Som receptionist ska du även ha en samordnande funktion för inköp som rör Maria Nova samt rekvirera medel från annan myndighet. Du ska även arbeta i vårt dokumenteringssystem, Pro Capita.


KVALIFIKATIONER
Din förmåga att kommunicera är ditt viktigaste arbetsredskap och vi ser gärna att du är van vid att kunna leverera resultat samt ha ett gott bemötande när kommuninvånare är i behov av olika stöd.

Då verksamheten är under ständig förändring förutsätter arbetet att du är flexibel, kreativ, har förmågan att fatta självständiga beslut och trivs med att arbeta inom en processtyrd verksamhet. Du ska även vara aktiv i att bidra till den utveckling som våra kommuninvånare har behov av för att receptionen ska utvecklas gällande tillgänglighet och funktion över tid.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du tidigare arbetat med människor, gärna inom socialtjänst.ÖVRIGT
Mariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

För den som erbjuds anställning inom verksamheter där man arbetar med personer under 18 år krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mariestads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista ansökningsdag
2019-04-19