Audionom till Hörselenheten vuxna, Malmö och Kristianstad

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Malmö
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
2
Gör skillnad. Varje dag.

Inom Psykiatri och Habilitering finns Syn-, hörsel- och dövverksamheten som riktar sig till personer i alla åldrar med synnedsättning/blindhet, hörselnedsättning/dövhet, dövblindhet och tinnitus. För mer information: www.skane.se/horselochsyn

Hörselenheten vuxna är en enhet inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten för vuxna personer med hörselnedsättning eller tinnitus samt deras nätverk. Rehabiliteringsinsatser erbjuds både individuellt och i grupp. Insatserna ges av audionomer, pedagoger, kuratorer och psykologer. Enheten har ett Skåneövergripande ansvar med personal placerad i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten arbetar omkring 170 anställda och inom Hörselenheten vuxna cirka 25. Vi arbetar teambaserat och tvärprofessionellt med fokus på patientens kartlagda behov där patienten formulerar mål och planerar insatser tillsammans med behandlaren.

Vår verksamhet har sin grund i principen om alla människors lika värde och respekten för den enskilda människans integritet och självbestämmande. Människor med funktionsnedsättning ska kunna ta del av samhällets verksamheter och utbud i samma utsträckning som andra. Med stort engagemang och bred kompetens arbetar vi varje dag för att komma närmare vår målbild om att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv utifrån egna val. I samband med pensionsavgångar söker vi nu två audionomer, en med placering i Malmö och en i Kristianstad.

ARBETSUPPGIFTER
Som audionom hos oss på Hörselenheten vuxna tillhör du ett team som har nära samarbete kring patienter med hörselproblematik, tinnitusbesvär, ljudkänslighet eller kombination av dessa. Du kommer att bidra med dina medicinska, tekniska och beteendevetenskapliga kunskaper. I arbetet ingår att förmedla kunskap till patienten och genom samtal kring identitet, attityder och värderingar göra patienten medveten om hörselnedsättning/tinnitus och dess konsekvenser. Du kommer bland annat att arbeta mycket med TRT- (tinnitus retraining therapy och rådgivning) då många av våra patienter har tinnitus.

Rehabiliteringsinsatser kan ges såväl enskilt som i grupp. Du kommer även ansvara för utredningar samt anpassa och förskriva hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Tjänsternas placering är i Malmö alternativt Kristianstad men arbetet är regionövergripande vilket innebär att resor förekommer.

KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du är legitimerad audionom, gärna med flerårig yrkeserfarenhet. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i Svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Erfarenhet/utbildning inom pedagogik ses som meriterande. Erfarenhet av TRT är inget krav, men ett intresse och vilja att lära är nödvändigt för att bli framgångsrik i tjänsten.

För att kunna möta våra patienter på ett respektfullt och empatiskt sätt förutsätter vi att du har ett öppet sinne och är lyhörd. Vi ser gärna att du är nyfiken och ser möjligheter i stället för hinder. Det är av vikt att du har intresse/erfarenhet av att arbeta med rehabilitering eller information i grupp.

Då du kommer att arbeta i team med kollegor inom olika professioner är intresse för och förmåga till arbete i team en förutsättning. Du är självständig, flexibel och vill bidra till vår verksamhets fortsatta utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan!

Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista ansökningsdag
2020-03-05