Biståndsbedömare till avdelningen för Vuxna

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Linköping
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Om Social- och omsorgsförvaltningen
Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov.

Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd.

Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar.

Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!”

Om arbetsplatsen
Social- och omsorgsförvaltningen bedriver en socialtjänst som kännetecknas av goda kunskaper om medborgarnas och individers behov av sociala insatser. Vi utgår från ett systemteoretiskt synsätt och ett helhetsperspektiv. Vårt mål är att möta varje individs behov på hans eller hennes nivå, där förtroende, delaktighet och samverkan är nyckelbegrepp.

Uppdraget består av att informera, utreda, bedöma och besluta om behov av insatser samt samordna, samverka och samarbeta med andra interna och externa aktörer. Detta genom att ha ett helhetsperspektiv och beakta barnperspektivet. Insatserna som avdelningen beslutar om ska bidra till trygghet, delaktighet och självständighet.

Social- och omsorgsförvaltningen genomgår just nu en större omorganisation där det pågår en översyn av förvaltningens avdelningar och grupper. Den nya organisationen kommer att bestå av avdelningarna Barn och unga, Vuxna, Äldre samt Staben. Gruppkonstellationerna inom avdelningarna kan i och med omorganisationen komma att ändras.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu dig som vill arbeta med myndighetsutövning och utreda, fatta beslut och följa upp insatser inom funktionshinderomsorg där målgruppen är personer under 65 år med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar samt socialpsykiatri.  Avdelningen är idag placerad på Hertig Karlsgatan och innefattar även LSS-grupp samt äldregrupp.

Som biståndsbedömare handlägger du ärenden enligt gällande lagstiftning, kommunala reglementen samt fastlagda mål och rutiner. I arbetsuppgifterna ingår att utreda behov, fatta beslut och ansvara för att beslut verkställs genom att göra beställning till utförare. I samband med utredning ingår att ge information samt råd och stöd. I arbetet ingår även uppföljning av fattade beslut.

Vi arbetar och dokumenterar utifrån IBIC modellen (individens behov i centrum), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, där den enskilde individens behov och förmågor står i centrum. I samband med utredningen ansvarar handläggaren för att ge information samt ge råd och stöd till brukare och samarbetspartners. I arbetet ingår även uppföljning av fattade beslut gentemot utförare.

Kvalifikationer
Du som söker har socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig kandidatexamen med kurser inom samtliga områden: socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt, och psykologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom funktionshinderområdet, socialpsykiatri eller LSS. Vi ser det som meriterande om du arbetat enligt IBIC och har vana av att arbeta i Treserva. B-körkort är ett krav.

Vidare söker vi dig som är trygg, stabil och har självinsikt samt ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du lägger ned stor vikt vid att leva upp till mål och kvalitetsstandard. I ditt arbete har du välgrundade och tydliga värderingar och en förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du är lyhörd för andra människors behov och arbetar bra tillsammans med andra där du även skapar och underhåller relationer.      

Information om tjänsten
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 2021-05-14

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 4995


Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?