Universitetslektor i Software Engineering

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Göteborg
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
2
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Ämne
Software Engineering

Ämnesbeskrivning
Software engineering, både som forsknings- och undervisningsområde, avhandlar alla delar av programvaruutveckling. Dessa delar kan vara tekniska till sin karaktär eller beakta mänskliga aspekter.

Arbetsuppgifter
Inledningsvis 75% undervisning och 25% forskning. Varje år sker en uppföljning för att se om fördelningen ska justeras beroende på om externa anslag erhållits.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i software engineering/datavetenskap eller motsvarande, eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Utöver detta tillämpas gällande regler för anställning av lärare vid Göteborgs universitet och IT-fakulteten. Ta del av dessa via följande länk: 

IT-fakultetens tillämpning av anställningsordningen för lärare

Ansökningarna kommer i huvudsak att bedömas utifrån följande aspekter:

Vi söker excellenta lärare och forskare oavsett forskningsområde. Erfarenheter inom ett eller flera områden, så som, AI-området (AI engineering), mänskliga aspekter inom programvaruteknik, ledning av programvaruintensiva organisationer, mining/data science, experiment i näringslivet (A/B testning etc.), cyber-physical systems, och cyber-security, är meriterande. Dessa områden är relevanta på grund av kopplingarna till våra partners i näringslivet genom t.ex. Chalmers AI Research Centre (CHAIR) och Software Centre (SWC). Om den sökande kan peka på relevanta kopplingar i sin forskning, till andra forskargrupper på institutionen, så är detta positivt.

Hos oss sker all undervisning på engelska och det kommer fästas stor vikt vid din kommunikativa förmåga i det engelska språket. Vi ser också att du som sökande ska kunna visa dokumenterad pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, biträdande vid examination och utvärdering av undervisning samt av handledning och biträdande vid examination av självständiga arbeten. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten, t.ex. genom kursutvärderingsresultat. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: 100%, fulltid

Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för software engineering

Tillträde: Så snart som möjligt

Tillsättningsförfarande
I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Richard Torkar på telefon 0768-653 342 eller e-post: richard.torkar@cse.gu.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till HR-partner Anna Skanse, e-post: anna.skanse@chalmers.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-01-07 

 

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista ansökningsdag
2021-01-07