Socialsekreterare på vuxenenheten

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Kävlinge
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Vi bryr oss!

Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.

Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?


Individ- och familjeomsorgen är till för människor som av olika anledningar behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Vi arbetar utifrån målen trygghet, möjlighet och hopp för alla. Hos oss står klienten alltid i fokus och bemöts med ödmjukhet, engagemang och tro på förändring. Ingen dag är den andra lik, att arbetet är omväxlande kräver flexibilitet. Vi som arbetar här har höga ambitioner och stort engagemang. Vi är stolta över varandras kunskap, professionalitet och vi arbetar aktivt med att skapa en kultur som ständigt tillåter oss att utvecklas. Av den anledningen uppskattar vi ett gott samarbete och tar tillvara varandras kompetenser.Ett ibland svårt och känslomässigt krävande arbete fordrar en god arbetsmiljö. Allt som ger positiv energi och god arbetsmiljö värdesätts och vi arbetar för att ha en bra stämning, utmaningar, nära ledarskap och stöttande kollegor. Alla medarbetare är därför delaktiga i vårt förbättringsarbete med målet att på bästa möjliga sätt tillgodose invånarnas behov. Hos oss ryms både svåra samtal och skratt. Tillsammans bygger vi en enhet präglad av trygghet, arbetsglädje och utveckling.För att våra medarbetare ska må bra, bjuder vi på frukost varje dag och ger bidrag till friskvård. Av samma anledning är kommunen en rökfri arbetsplats.

Vuxenenheten arbetar med att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel samt även missbruk av spel om pengar.

Vårdbehoven kan variera starkt mellan olika personer och därför kan olika typer av insatser vara aktuella som till exempel rådgivning, stödboende, öppenvård och behandlingshem. Socialsekreteraren gör bedömningar, utredningar och fattar beslut i ärenden enligt SoL och LVM. I arbetet använder vi bla ASI som är en standardiserad bedömningsmetod inom missbruk och beroende.

Vi erbjuder även anhörigstöd som riktar sig till personer som är anhöriga till någon som har missbruks-och beroendeproblem.Vuxenenheten har också ett ansvar för individer som är utsatta för våld. Den våldutsatta ska få det stöd och den hjälp hen behöver. Den våldutsatta ska uppmärksammas på sin rätt att få sina behov utredda och erbjudas insatser som tex ett skyddat boende, samtal, säkerhetsplanering mm. Medarbetarna är utbildade i FREDA, som är standardiserade bedömningsmetoder för att identifiera och bedöma behov av skydd och stöd.Vuxenenheten har även hand om boendefrågor. Det kan finnas omständigheter där den enskilde på grund av sociala, psykiska eller ekonomiska skäl behöver kommunens hjälp med anskaffandet av boendet. Boendesekreterare utreder och följer upp bostadssociala kontrakt, arbetar med rådgivning, hyresrättsliga frågor samt stödjer personer för att få eget kontrakt och att hitta egna boendelösningar.I vuxenenheten ingår även familjerätt. Familjerätten arbetar med familjerättsliga frågor som rör skilsmässa , separation, vårdnad, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner. Familjerättens arbete styrs av Föräldrabalken(FB) och Socialtjänstlagen(SoL).Vårt arbete utgår ifrån kommuninvånaren i fokus, präglas av helhetssyn, vi arbetar kontinuerligt med att göra invånarens möte med socialtjänsten bra genom begriplighet, rättssäkerhet och delaktighet för att skapa en positiv förändring.Om tjänsten
Sektor Arbetsliv och fritid i Kävlinge kommun söker en socialsekreterare med inriktning på arbete med vuxna.

Du kommer att arbeta med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser utifrån aktuell lagstiftning. Du kommer att arbeta med missbruk/beroende och våld i nära relation med mest fokus på våld i nära relation. Som socialsekreterare gör du akuta- och kontinuerliga hot- och riskbedömningar i pågående ärenden redan från den initiala kontakten med enheten. Du utreder och bedömer våldets konsekvenser för den våldsutsatta och eventuellt behov av akut skydd eller andra insatser. Du gör bedömningar, utredningar och fattar beslut i vuxenärenden enligt SoL och LVM. I akuta situationer gör du snabba överväganden och fattar snabba beslut. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor, andra enheter inom socialförvaltningen samt externa samarbetspartners. Du har stöd i arbetet genom extern handledning och ett nära chefsstöd.

Är du den vi söker?
Du är socionom och har arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Det är mediterade om du har erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation samt har någon av följande utbildningar FREDA, PATRIARK, MI, ASI.

Körkort krävs.

Om anställningen
Antal tjänster: 1

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.


Vi arbetar utifrån en strukturerad modell för rekrytering, annonsering och marknadsföring. Av den anledningen undanber vi oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista ansökningsdag
2021-05-20