Specialpedagog/speciallärare

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Bromölla
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne vid gränsen mot Blekinge. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer mot övriga Skåne och Blekinge. Bromölla har vacker och omväxlande natur med allt ifrån öppna landskap till bokskogar och stränder vid Östersjökusten. I kommunen finns Skånes största sjö Ivösjön. I kommunen bor drygt 12 900 personer.

Besök oss på www.bromolla.seARBETSUPPGIFTER
Placering: Alvikenskolan
Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 420 elever. Vi är en skola som har som mål att ge eleverna goda kunskaper i en trygg miljö där studiero råder.

Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla former för en god lärmiljö.

Som specialpedagog/speciallärare är du en central person i organisationen, vilket kräver god social kompetens och samarbetsförmåga samt att du är positiv, flexibel och kommunikativ.

Tillsammans med lärarna ansvarar du för stödinsatser riktade mot elever som har svårigheter i skolsituationen. Du utför pedagogiska utredningar, stöttar lärarna i upprättandet av åtgärdsprogram och extra anpassningar. Du arbetar både direkt mot eleverna - vilket innebär att du ger stöd till enskilda
elever främst vad det gäller grunderna läs-, skriv och matematikutveckling, men också med handledning till pedagogerna. Vi har på skolan ett starkt elevhälsoteam som arbetar strukturerat och systematiskt med insatser på organisations-, grupp-, och individnivå samt har konsultation för pedagoger.
Du kommer förutom EH-teamet att ha ett tätt samarbete med arbetslagen, då vi tror på ett nära samarbete i kollegial anda. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag.

Ni är två specialpedagoger/lärare på skolan som vardera ansvarar för var sitt stadie F-3, 4-6, men ni ansvarar också tillsammans för helheten av det specialpedagogiska stödet.

Du kommer att verka aktivt i vårt utvecklingsarbete där vi kartlägger och analyserar elevresultat samt utvärderar och analyserar stödinsatser i syfte att leda våra elever mot målen utifrån vars och ens förutsättningar.

Du bidrar i skolans utvecklingsarbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och har en god kunskap om elever i behov av särskilt stöd, framförallt ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer och vägleder i det arbetet elever och pedagoger utvecklande med kompensatoriska verktyg.
I arbetsuppgifterna ingår att utreda, kartlägga, planera, genomföra och utvärdera .KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är:

- Legitimerad lärare inom grundskola med specialpedagogisk- eller speciallärarutbildning
- Är välstrukturerad och har en verktygslåda med olika strategier för att vägleda och utmana
eleverna i deras kunskaps- och sociala utveckling.
- Som person är du trygg och stabil i din vuxenroll och du har en god förmåga att bygga och bibehålla goda relationer.
- Du samarbetar bra, lyssnar och har god förståelse för människors olika förutsättningar. Du behöver ha förmågan att snabbt kunna prioritera och samtidigt ha ett professionellt bemötande.
- Du ser att samarbetet i teamet är en förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag. Du kan fatta egna beslut och tidvis ha förmågan att arbeta under press.
- Då vi tror på ett kollegialt lärande är samarbetet med kollegor inom olika områden av stor vikt.

Rekrytering sker löpande

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons.